Nesten 4 av 5 klarte Statsborgerprøven i Aust-Agder

Resultatene for Statsborgerprøven holder seg jevnt over gode på landsbasis, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Foto: NIFU

77 prosent av de som gikk opp til Statsborgerprøven i Aust-Agder i fjor, besto. Dette er marginalt under landsgjennomsnittet på 81 prosent.

Pressemelding fra Kompetanse Norge  Foto: NIFU

I løpet av fjoråret var det totalt 6244 personer som tok Statsborgerprøven. Enkelte avla prøven mer enn én gang, og det er variasjoner i resultatene fylkene og kommunene imellom (se tabell).

– Resultatene på landsbasis holder seg jevnt over gode, sier Sveinung Skule, direktør i Kompetanse Norge. Kompetanse Norge utvikler prøven på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Digital kunnskapsprøve

Stortinget har bestemt at Statsborgerprøven er en kunnskapsprøve med utgangspunkt i læreplanen for opplæring i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Prøven måler ikke graden av integrering hos kandidatene.

Statsborgerprøven er digital og varer i 60 minutter. Kandidatene kan også høre spørsmålene opplest ved hjelp av en lydfil. Prøven består av 32 oppgaver, og 24 av spørsmålene må være riktig besvart for å få bestått.

For å få norsk statsborgerskap ble det fra 1. januar 2017 innført et krav om å bestå en prøve i samfunnskunnskap på norsk, eller å ta Statsborgerprøven på bokmål eller nynorsk. 98,5 prosent av kandidatene tok prøven på bokmål i 2019.

Resultater Statsborgerprøven 2019, kommuner i Aust-Agder

Kommuner med under 10 kandidater vises ikke av personvernhensyn. Bare de kommunene som arrangerer prøven er med i statistikken.

Kommune Antall kandidater Prosentandel bestått Prosentandel ikke bestått
Arendal 26 81 % 19 %
Grimstad 28 71 % 29 %
Lillesand 25 84 % 16 %

 

Resultater på Statsborgerprøven i 2019 fordelt på fylke 

Fylke  Antall kandidater  Prosentandel bestått  Prosentandel ikke bestått 
Akershus  618  84 %  16 % 
Aust-Agder  93  77 %  23 % 
Buskerud  448  84 %  16 % 
Finnmark  150  80 %  20 % 
Hedmark  167  80 %  20 % 
Hordaland  447  85 %  15 % 
Møre og Romsdal  296  80 %  20 % 
Nordland  275  73 %  27 % 
Oppland  195  81 %  19 % 
Oslo  1144  83 %  17 % 
Rogaland  717  83 %  17 % 
Sogn og Fjordane  123  69 %  31 % 
Telemark  260  75 %  25 % 
Troms  202  80 %  20 % 
Trøndelag  372  80 %  20 % 
Vest-Agder  180  71 %  29 % 
Vestfold  150  73 %  27 % 
Østfold  407  82 %  18 % 
Hele landet  6244  81 %  19 % 

 

Mer informasjon 

  • Pris bestemmes av de kommunale prøvestedene lokalt, men skal baseres på selvkostprinsippet og varierer mellom 400 til 1000 kroner. Prisene for å avlegge prøven landet rundt finnes ved å gå inn på privatistportalen.
  • For å forberede seg til prøven, finner kandidatene tekster og filmer som dekker pensum til Statsborgerprøven (og samfunnskunnskapsprøven) på samfunnskunnskap.no. De kan også øve seg ved å ta eksempeloppgavene til Statsborgerprøven som ligger på www.kompetansenorge.no/statsborgerproven.
  • UDI: Krav til norsk statsborgerskap, på UDIs nettsider.