Mye nytt av regler denne sesongen

Bildet: Arnor Dingen, Norges Fotballforbund, og Mats Nesmann, leder i dommerkomiteen i NFF Agder.

Denne sesongen kommer de nye fotballreglene også til norsk fotball. Lederen i dommerkomiteen i Norges Fotballforbund, Arnor Dingen, var i helgen i Kristiansand for å informere agderdommerne om endringene.

Tekst og foto: Tore Myrberg/NFF Agder

For de som har fulgt med på internasjonal fotball er det lite nytt. Men, rundt om i klubbene kan det nok være lurt å invitere en dommer inn for å oppdatere spillerne på reglene.

– De regelendringene vi har nå omhandler også breddefotballen. Samtidig tror jeg ikke de vil gi de store utfordringene, sier Arnor Dingen.

Spillerbytter, dropp og mur

Noen av de mest synlige endringene kommer på spillerbytter, dropp og mur.

– Spillere som skal byttes ut skal nå i utgangspunktet ut ved nærmeste sted, med mindre noen annet tilsier det. Men, der hvor det er flyvende bytter, skal spillerbyttet fortsatt skje ved midten på den siden hvor innbytterbenken er.

Fra nå er det også slutt på at det skal være en spiller fra hvert lag ved dropp.

– Nå er det det laget som sist berører ballen som skal ha den ved dropp på stedet den sist ble berørt. Unntaket er inne i straffefeltet. Da er det alltid dropp til målvakten. Og andre spillere skal være minst fire meter vekk fra droppstedet.

Fra nå er det også dropp om ballen treffer dommeren og det påvirker spillet. Om det ikke påvirker, kan spillet fortsette uten dropp. I praksis reglene at om man skyter og treffer dommeren, så får man dropp til eget lag om det skjer utenfor straffefeltet, mens det blir dropp til målvakten til motstanderen om ballen treffer dommeren inne i motstanders straffefelt.

Ved mur er det nå ikke lov for det laget som har frispark å stå nærmere enn en meter fra muren, og en mur defineres med minst tre spillere.

Kort til de på innbytterbenken

En veldig synlig endring er regelen om målspark (femmeter på folkemunne). Her er nå ballen i spill når den er i bevegelse, mot at den tidligere måtte spilles ut av straffefeltet.

– Men, motstanderne skal fortsatt ut av straffefeltet før målsparket blir tatt.

Også de som oppholder seg på eller ved innbytterbenken får fra i år nye regler å forholde seg til. For nå kan både innbyttere, trenere og lagledere få både gult og rødt kort.

– Nå kan man i tillegg til tilsnakk også gi gult og rødt kort til lagledelsen. Det er også kommet inn en regel om at om man ikke klarer å identifisere hvem som skal ha kortet, så er det øverste leder på benken som skal ha det. Det betyr i hovedsak den som er hovedtrener, sier Dingen.

Nytt om hands

Det punktet som nok fortsatt kommer til å skape diskusjon er praktiseringen av hands. Noen ting blir nå klarere.

– Er armen over skulderhøyde er det nå hands. Det er også slik at det er hands om man gjør seg større ved hjelp av hendene. Det skal imidlertid ikke blåses hands om en spiller faller, og ballen går i hånden som spilleren bruker til å ta imot fallet. Så lenge spilleren ikke gjør seg større. Videre er det hands om ballen går fra armen og i motstanders mål uavhengig av årsaken til at ballen treffer hånden/armen. Likeledes hvis det at ballen går i hånden/armen skapes en scoringssjanse.

Arnor Dingen oppfordrer samtidig alle klubber og lag på Agder om å sette seg godt inn i endringene i reglene før sesongen sparkes i gang.

Fotballdommerne i Agder var i helgen samlet på kurs i Kristiansand.