La grunnlag for bompengevedtak i kommunene

Mandag var politikere fra de åtte kommunene som jobber sammen om utbygging av ny E18 mellom Dørdal og Grimstad samlet i Risørhuset.

Tekst og foto: Tore Myrberg  Plansjer: Nye Veier

Hensikten med møtet var å nå ut med lik informasjon til de som nå skal i gang med å få vedtatt bompengeforslaget som er en del av finansieringen av den planlagte veien.

– Noe av poenget med møtet var nettopp å få representanter fra de åtte kommunene til å høre det samme budskapet fra Nye Veier, og lytte  til hverandres spørsmål og kommentarer, forteller risørordfører Per Kristian Lunden.

Siden prosjektet startet har man fått på plass planer som vil gjøre utbyggingen rimeligere, og de tallene man nå opererer med tilsier følgende bomtakster når veien står ferdig:

Lette kjøretøy (biler opp til og med 3500 kg) med bompengebrikke får 20 prosent rabatt på prisen over. Med rabatt vil det koste 91 kroner for en vanlig bil å kjøre hele strekningen fra Dørdal til Tvedestrand. 

Nedbetalt i 2040?

En av tingene som politikerne også må vurdere, er om man skal start innkrevingen av bompenger for hele strekningen i 2025, selv om 12 kilometer fortsatt står igjen å bygge.

Dersom dette er tilfelle vil man være ferdig med nedbetalingen av strekningen Dørdal – Tvedestrand i 2040, mens man ved å utsette den siste bommen vil få forlenget perioden til 2044.

Her er noen av risørpolitikerne som var på møtet.

– Dette gjør prosjektet mer robust, da inntektene kommer tidligere. Det er positivt både for fylkeskommunen som garantist og for bilistene ved at de får kortere innkrevingstid, sier Arild Nygård, som er fagansvarlig brukerfinansiering hos Nye Veier.

Det ligger også en klar føring for at man enten skal justere ned prisene eller forkorte innkrevingstiden dersom økonomien i prosjektet blir vesentlig gunstigere enn det som er lagt til grunn.

Her er en oversikt på hva det etter planen vil koste å kjøre strekningen i de forskjellige periodene fram til veien er nedbetalt:

Er prioritert

Utbyggingen fra Dørdal til Tvedestrand er prioritert hos Nye Veier, og da spesielt strekningen fra Pinesund i Risør til Tvedestrand og fra fylkesgrensa mellom Agder og Telemark til Dørdal.

Dette fordi veien fra Pinesund til fylkesgrensa er såpass ny, har midtdeler og holder en god standard, og derfor vil bli tatt helt sist i utbyggingen.

Her er framdriftsplanen utfra nødvendige politiske vedtak: