Fikk mer enn kommunedirektøren foreslo

Formannskapet.

Aktive Fredsreiser søkte om 200 000 kroner i støtte fra det kommunale koronafondet. Kommunedirektøren ville gi 150 000.

Tekst og foto: Tore Myrberg

I forslaget fra kommunedirektør (tidligere rådmann) var det lagt opp til å trekke av 50 000 kroner fra summen det var søkt om. Dette fordi Aktive Fredsreiser ikke viste til tydelig klima- og miljøeffekt i søknaden.

Elen Lauvhjell mente imidlertid at dette var noe man skulle se bort fra i denne saken.

– Aktive Fredsreiser er rammet ekstra hardt og bør få hele summen på 200 000 kroner. De står i en særstilling lokalt, regionalt og nasjonalt, og er viktig for kommunen, sa Lauvhjell.

Dette fikk hun full støtte for fra de øvrige politikerne i formannskapet.

Koronafondet er på 500 000 kroner, og det var også kommet inn en søknad fra Berit Adeler. Denne ble avvist, men da med klar henstilling til næringssjefen om å vise søkeren hvor det vil være mer riktig å sende inn en søknad.