Leder: Mange små ute i trafikken

To minutter spart har ingen ting å si om kostnaden er økt risiko for at et skolebarn blir påkjørt. I morgen er det skolestart i Risør.

Leder skrevet av Tore Myrberg, redaktør for iRisør.no
Det er en stor dag for mange seksåringer når de i morgen tropper opp til første skoledag på Søndeled, Hope eller Kjempesteinsmyra. Sammen med stolte foreldre tar de steget inn i en ny verden hvor vennskap skal stiftes, kunnskap skal læres og små barn skal legge grunnlaget for et forhåpentligvis langt og fint liv.

For å komme seg til skolen kommer noen til å ta skolebuss, andre blir kjørt og mange tar beina fatt og går. Uansett blir det fra i morgen mange barn som blir en del av trafikkbildet på en ny måte. Og det er mange av disse som nok ikke har den oppmerksomheten som de etter hvert skal tillæres.

Det påfører alle oss andre et stort ansvar for å være ekstra oppmerksomme i trafikken. Spesielt i nærområdet til skolen, men også andre steder som er en naturlig del av skoleveien for elevene.

Ved barneskolen på Kjempesteinsmyra er det en stor utfordring med trafikkbildet når barn skal slippes av eller hentes, og det oppstår jevnlig trafikkfarlige situasjoner.

Kanskje er høsten 2020 endelig tiden hvor flere følger oppfordringen fra skole og politi om å vurdere andre steder å slippe av ungene, slik at trykket minsker der det er som farligst.

Det beste stedet å slippe av de små dersom man kjører de til skolen er ved Risørhallen. Da kan ungene gå videre uten å måtte krysse trafikk, og får noen få hundre meter å gå slik at de våkner litt ekstra opp til skoledagens start.

Flere slipper også av barna nede ved Kiwi på Frydendal, slik at små ben trasker opp bakken og krysser veien på toppen av Grønningbakken. Selv om det er gangfelt på toppen, er dette et farlig sted å krysse, særlig for de som ikke er vant til å lese trafikkbildet. Lav sol for bilister på vei opp bakken har ført til flere trafikkulykker de siste årene, så her må både de som går og de som kjører være ekstra forsiktig.

Når det gjelder årets skolestart får vi håpe at politiet kan være mye til stede ved alle skolene nå fra begynnelsen av, slik at standarden for hvordan man skal ha det legges tidlig.

For alle som er ute i trafikken gjelder hele tiden at det handler ikke om å ha retten på sin side, men at alle kommer fram på en trygg måte. La oss ha dette ekstra i minnet nå de neste ukene.

Ikke la en travel hverdag gå ut over det mest kostbare vi har. Som sagt, to minutter spart betyr lite den dagen et skolebarn blir påkjørt!