Endelig åpning av treningsparken fra Kiwanis

I disse korona tider ble det nok ikke den happeningen som Risør Kommune og Kiwanis hadde tenkt seg når endelig treningsparken i Urheia kunne åpne.

Tekst: Line Granjord Paulsen  Foto: Line Granjord Paulsen og Ove Ramskjær

Med kun inviterte gjester og noen få forbipasserende foretok ordfører Per Kristian Lunden den høytidelige åpningen.

Foto: Line Granjord Paulsen

Han roste Kiwanis for det engasjementet de har hatt for parken og den flotte gaven de valgte å gi forbindelse med sitt 50 års jubileum.  Det har tatt tid og ordføreren var takknemlig for tålmodigheten til klubben. Gaven fra Kiwanis var på 150 000,- og ble øremerket treningsapparater i Urheia da den ble gitt.

 

Parken hadde ikke vært mulig om det ikke hadde vært for pengene fra Kiwanis og innsatsen fra Urheia Velforening med rydding av stier og områder.

Foto: Ove Ramskjær

Ordføreren kunne fortelle at det i løpet av få uker vil komme opp treningsapparater også på Hope.

På Søndeled skal det også settes opp, men det må vente til våren forteller Tom Thorvaldsen, kommunen interne mann på saken, siden det må gjøres ekstra grunnarbeid. Total vil disse tre stedene koste kr 500 000,-.

Per Kristian Lunden takket all Risørs befolkning for at de brukte Urheia til rekreasjon. Han syntes det var flott med denne perlen mitt i sentrum, så og si. Det at også turistene fant frem og bruker området var positivt for byen.

Foto: Ove Ramskjær

Det var syv av foreningens medlemmer tilstede under åpningen. De var glade for at apparatene endelig var på plass. Klubbens president John Eriksen uttalte at siden de primært jobber for barn og unge syntes de at denne gaven var midt i blinken. Det at apparatene kan brukes av alle, unge som gamle, var han veldig glad for.

De har vært delaktige i plasseringen av apparatene og denne plassen med denne utsikten er det ikke mye å klage på.