Morrow Batteries ansetter Dr. Rahul Fotedar som CTO

Dr. Rahul Fotedar, CTO i Morrow Batteries.

Dr. Rahul Fotedar er ansatt som Chief Technology Officer (CTO) i Morrow Batteries. Han vil lede arbeidet med å utvikle neste generasjon batterier som skal produseres i den planlagte batterifabrikken på Agder.

– Klimakrisen er den største utfordringen vi står overfor. Mange mennesker vil bli berørt, også i India der jeg kommer fra. Morrow Batteries har en ambisjon om å produsere verdens mest bærekraftige batterier. Jeg ser frem til å bidra med å utvikle energiløsninger for fremtiden som samtidig legger til rette for utslippsreduksjoner. Dette skal vi gjøre ved å utvikle en grønn verdikjede innenfor batteriproduksjon i Norge, sier Dr. Rahul Fotedar, CTO i Morrow Batteries.

Han har akkurat flyttet fra Sveits til Oslo, og er i full gang med sin jobb som CTO.

– Vi er veldig glade for å ha Rahul med på laget. Han har en doktorgrad i batteriteknologi og solid erfaring, som blant annet inkluderer utvikling av ulike batteriteknologier, erfaring med batteriforskning og entreprenørskap. Han har hele pakken, sier Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries.

Rahul tok sin doktorgrad i oppladbare litium-ion batterier på ETH Zürich, Europas ledende tekniske universitet. Etter å ha fullført doktorgradsstipendiatet jobbet Rahul som forsker ved Institutt for energiteknikk (IFE) i Norge. Han var også med å starte Graphene Batteries, der han fungerte som CTO. Fra Norge fortsatte reisen til Hilti Group i Liechtenstein, der Rahul ble ansatt som batteriekspert. Nå er han tilbake til Norge og Morrow Batteries, åtte år etter at han sist forlot landet.

Vil ta opp kampen med de store
– Jeg tror vi har en god mulighet til å starte et europeisk batterieventyr med utgangspunkt i Norge nå, sier Fotedar og forklarer:

– Industrien i batteriverdikjeden er ennå ikke konsolidert. Frem til nå har mye av teknologien blitt kopiert, ikke videreutviklet. I tillegg kontrolleres markedet i dag hovedsakelig av de store asiatiske batteriselskapene, derfor er det behov for flere europeiske utfordrere. Det å kjøpe ferdigproduserte fabrikker fra en av de store asiatiske aktørene er ikke en god løsning for fremtiden, da vil vi alltid være teknologisk bakpå. Her har vi alle muligheter til å bygge, utvikle og produsere egne batterier, sier han.

Fotedar fremhever spesielt behovet for infrastruktur og testkapasitet som avgjørende dersom Europa skal ta en posisjon i batterimarkedet.

– Den største utfordringen når det gjelder utvikling av ny batteriteknologi er skalering. Du kan skape mye innovasjon på skrivebordet, men for å gjøre det stort er du avhengig av å ha den infrastrukturen som kreves for å produsere tusenvis av battericeller, sier Fotedar.

Derfor planlegger Morrow Batteries å bygge et industrialiseringssenter. Det vil støtte strategien om å bli en produsent i verdensklasse av bærekraftige batterier med høy ytelse. Industrialiseringssenteret kommer i tillegg til den planlagte batterifabrikken.

– Vår tilnærming går langs to hovedspor. På den ene siden så handler det om å bruke markedets beste teknologi som eksisterer i dag for å etablere en produksjonslinje raskt. Samtidig ønsker vi å bygge en infrastruktur som gjøre det mulig å utvikle, teste og skalere ny batteriteknologi, sier Fotedar.

Tiltrekker seg internasjonale PhD-talenter
– Selv om Sør-Norge er et perfekt sted å produsere verdens mest bærekraftige batterier, må vi erkjenne at celleproduksjon aldri har blitt gjort i Norge før. Derfor er det viktig å tiltrekke og ansette internasjonale talenter med erfaring fra bransjen, påpeker Andersen.

Han trekker paralleller til oppstarten av den norske olje-industrien.

– På slutten av sekstitallet oppdaget Norge olje på kontinentalsokkelen, men trengte hjelp fra mennesker med erfaring for å bygge en industri rundt den. På Agder har vi viktige elementer på plass, som tilgang på sentrale råmaterialer, en kompetanseklynge innenfor prosessindustri og konkurransedyktig fornybar energi. Vi må tiltrekke oss talenter med erfaring innen batteriteknologi og celleproduksjon for å bygge en batteriindustri, sier Andersen.

Morrow Batteries har som ambisjon å bygge opp et teknologiteam i verdensklasse, og har allerede ansatt fire personer med doktorgrad fra India, Sveits,Tyrkia og Polen.