Dømt for kroppskrenkelse og trusler

En mann i 20-årene fra Risør er dømt til 90 dagers ubetinget fengsel for kroppskrenkelser og trusler i nære relasjoner.

Tekst: Tore Myrberg

Mannen ble dømt for fire tilfeller av kroppskrenkelse og trusler mot sin samboer. I utgangspunktet var han tiltalt også for alvorligere forhold.

I retten erklærte han seg delvis skyldig etter tiltalen. Heller ikke Aust-Agder tingrett mente at vilkårene for de alvorligste anklagene var oppfylt.

Tilfellene mannen nå er dømt til betinget fengsel for, skjedde tilbake i 2018 og 2019.

I utgangspunktet er forholdene mannen ble dømt for så alvorlige at han under normale omstendigheter ville blitt dømt til en kortere ubetinget straff.

Det ble imidlertid hensyntatt at saken lå i ca. ett år og fem måneder fra den var ferdig etterforsket til det ble tatt ut tiltale. Det er også tatt hensyn til familiære grunner.