5000 kroner mer til minstepensjonistene i Aust-Agder

Stortingsrepresentant Åshild Bruun-Gundersen (FrP) representerer Aust-Agder, og har sendt oss dette leserinnlegget.

5000 kroner mer til minstepensjonistene i Aust-Agder

Rundt 1.700 enslige minstepensjonister i Aust-Agder får nå 5000 kroner ekstra etter FrPs gjennomslag i budsjettforhandlingene.

Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av å sikre pensjonistenes kår. Nå får de med lavest pensjon 5000 kroner ekstra i året med virkning fra 1. juli neste år. Dette er et viktig gjennomslag som vil komme godt med for landets enslige minstepensjonister.

I budsjettforhandlingene fikk FrP gjennomslag for at også alle pensjonistene i 2021 skal sikres høyere pensjon. Neste år vil alderspensjonene reguleres på linje med lønnstakere ellers, slik forventet lønns- og prisvekst for 2021 ser ut nå.

Pensjonistene skal i 2021 ikke få redusert sin kjøpekraft, så lenge ikke lønnsmottakerne får det.

I flere av de siste årene har pensjonistene fått redusert sin kjøpekraft. Årsaken til det er pensjonsforliket Stortinget vedtok i 2011 som gjør at pensjonene reguleres i takt med den generelle lønnsveksten, minus 0,75 prosent hvert år. I år med liten forskjell på lønns- og prisvekst resulterer det ofte i redusert kjøpekraft. Arkitekten bak pensjonsforliket var Arbeiderpartiet. Fremskrittspartiet var, som eneste parti, imot pensjonsforliket og denne underreguleringen.

Underreguleringen blir det i 2021 en slutt på. Fordi landets pensjonister fortjener bedre.

Åshild Bruun-Gundersen

Stortingsrepresentant, Aust-Agder

Fremskrittspartiet