Ønsker ikke strengere regler for utelivsbransjen

Kommunedirektør Trond Aslaksen ønsker ikke at Risør skal ha strengere regler i romjula enn de som er innført som nasjonale regler.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Saken kommer opp i bystyret førstkommende torsdag, da ordfører Per Kristian Lunden har bedt om en avklaring som blir tatt i fellesskap.

Dette fordi man har erfaringer med at det er mange som treffes ute på byen i jule- og nyttårshøytiden, og at en god del av disse til vanlig oppholder seg på andre steder i landet med høyere smittetrykk enn Risør.

Aslaksen begrunner sitt forslag til vedtak med at smittetrykket i Risør er lavt, og at man har nasjonale bestemmelser som er strenge nok.

Han understreker at ytterligere innstramminger i Risør helt opplagt vil ha en negativ økonomisk effekt for de som driver i bransjen.

De nasjonale bestemmelsene går på at serveringssteder med skjenkebevilling ikke kan slippe inn nye gjester etter klokken 22, og at det er serveringsstopp ved midnatt.

Samtidig understrekes det i innstillingen at man ved en endring i smittesituasjon som går i negativ retning, vil måtte vurdere det hele på nytt. Da har man lovhjemlet i Smittevernloven at kommunelegen kan bestemme hva som må gjøres dersom det blir en hastesak.