Dette behandles i bystyret i morgen

I morgen samles bystyret i Risør klokken ni på morgenen til årets siste bystyre. Du kan følge møtet direkte her på iRisør.no.

Tekst: Tore Myrberg

Vi sender møtet fra Risørhuset direkte på vegne av kommunen, og lar også andre som vil sende møtet lov til dette.

Budsjett, økonomiplan og handlingsprogram

Den viktigste saken, og den som trolig vil ta mest tid i morgen, er Handlingsprogram og økonomiplan 2021 – 2024 med budsjett 2021.

De fire partiene som har flertallet i bystyret har allerede lagt fram et felles forslag til endringer i kommunedirektørens budsjettforslag. Les mer om dette her:

– Mye god sosial politikk

Blir trolig minst halvering av prisen på Hestemyr

En annen av sakene var den om bruk av kommunalt næringsfond (koronafondet) til utviklingstiltak, som også ble videresendt fra formannskapet. Dette fordi man i stedet for å bruke tre millioner fra dette fondet, forslår formannskapet at man tilbakefører pengene til disposisjonsfondet og henter de tre millionene derfra til prosjektene som er foreslått. Dette er prosjektet man ønsker å bruke to av de tre millionene på:

Vil bruke millioner på å nå bredere ut med bredbånd

Blåskjellanlegg og åpningstider

Videre skal man behandle anmodning om bosetting av flyktninger, hvor innstillingen er at Risør sier ja til å ta imot 10 flyktninger i 2021. Det gis også signaler om at man gjerne tar imot flere:

Dersom bosettingsbehovet øker i løpet av året kan kommunen være i stand til å bosette ytterligere 10 flyktninger hvis dette f.eks. er 2 – 3 barnefamilier. Om det er enslige voksne mener vi det er forsvarlig å bosette 5 flyktninger i tillegg til anmodningen på 10.

En sak som er blitt en verkebyll, handler om opprydding av blåskjellanlegg etter Agder Mussels AS. Nå har kommunen gått så lei at de ber de som har gitt konsesjon til Agder Mussels om å betale for opprydding, og at Agder Mussels blir politianmeldt.

Siste sak på kartet pr. i dag, er åpningstider for utelivsbransjen jula 2021. Her foreslås det at man fortsetter som i dag, med mindre smittesituasjonen endres framover. Vi skrev denne saken i forrige uke:

Ønsker ikke strengere regler for utelivsbransjen