– I 2021 skal vi ta hverdagen tilbake

Vi har mottatt denne kronikken underskrevet vår lokale stortingsrepresentant Svein Harberg (H) fra Grimstad og statsminister Erna Solberg (H).

I 2021 skal vi ta hverdagen tilbake

Av Erna Solberg, statsminister og Svein Harberg, stortingsrepresentant for Høyre 

Koronapandemien har gjort 2020 til et utfordrende år for oss alle. Vi har en stor jobb foran oss for å sikre at 2021 blir et år med oppgang, fremtidstro og trygghet for familier og enkeltpersoner. Høyres svar er at vi må skape mer og inkludere flere. 

Koronapandemien har gitt oss en ny hverdag. Foruten selve uroen for å bli smittet har pandemien ført til mange permitteringer. Flere står nå utenfor arbeidslivet, og vår viktigste oppgave blir å føre en politikk som sikrer at de kan komme tilbake i jobb. For en landsdel i stor endring, som har slitt med for lav tilknytning til arbeidslivet, er dette spesielt krevende. Utfordringene med pandemien kommer oppå og forsterker de utfordringene bedriftene i Agder hadde før pandemien.

For Høyre er den viktigste oppgaven vår nå å få folk tilbake i arbeid. Vi må bevare de levedyktige arbeidsplassene, vi må skape nye, og vi må inkludere enda flere i arbeidslivet. Bedriftene må fortsette omstillingen for å kunne møte fremtidens arbeidsmarked.

Derfor har Høyre i regjering gitt hjelp til virksomheter som stoppet opp, og bevilget 300 mill. kroner for at ledige og permitterte skal få mulighet til å fullføre videregående opplæring. Dette er viktig fordi vi vet at sjansene er større for å få en jobb dersom du også har fullført videregående. For å lykkes med å inkludere flere over tid må vi fortsette å skape en kunnskapsskole som gir alle elever like muligheter uavhengig av foreldrenes bakgrunn. Vi må sørge for at flere fullfører videregående skole, og at de får den kompetansen som morgendagens arbeids- og næringsliv trenger. For Høyre er en god skole grunnlaget for et samfunn med muligheter for alle.

I fremtidens arbeidsliv vil vi ha et kontinuerlig behov for å friske opp kunnskaper underveis. Det arbeidslivet som dagens unge kommer inn i, er ikke det samme som de skal pensjoneres ut av. Derfor må vi sørge for at folk i jobb, bedrifter og universitetene kan samarbeide godt slik at mennesker alltid får muligheten til å fylle på med kunnskap. Dette arbeidet begynner allerede nå. Universitet i Agder og fagskolen har blitt styrket under pandemien, og vi har de siste årene bidratt til å få på plass avgjørende kompetansemiljøer for nyskaping i mekatronikk, e-helse og kunstig intelligens på UiA.

2020 har vist hvor avgjørende en solid helsetjeneste er. Det har hjulpet oss gjennom pandemien. Høyre vil skape pasientens helsetjeneste, hvor du som pasient møtes med kunnskap og kvalitet. For Høyre vil pasienten alltid være den viktigste i helsetjenesten. Ikke systemet. Det er pasientene helsetjenestene er til for. Pasientenes helsetjeneste betyr at ingen beslutninger om deg skal tas uten deg. Det betyr også at vi som pasienter har mulighet til å velge det tilbudet som passer best for oss, uavhengig av bakgrunn, uavhengig av størrelsen på lommeboken. Denne muligheten sikres vi gjennom fritt behandlingsvalg. Kampen for at alle pasienter skal kunne velge det behandlingstilbudet som passer oss best er en kamp Høyre aldri vil gi seg på. Når helsetjenesten møter pasienten – ung som gammel – i samme øyehøyde, og pasienten blir lyttet til som en likeverdig partner, da blir behandlingen bedre.

 

2020 har vist oss hvor viktige ildsjelene i lokalsamfunnet er. I ethvert godt lokalsamfunn er vi avhengige av at noen bryr seg og hjelper utsatte grupper, særlig barn og unge. I Agder er vi stolte over organisasjoner som Stine Sofies Stiftelse og deres arbeid for voldsutsatte og misbrukte barn, og Blå Kors i Agder som har etablert landsdekkende hjelp for de som blir mobbet, sliter psykisk eller synes livet er tungt – for å nevne noen. Det er særlig i en pandemi hvor samfunnet har måttet stenges ned at de som til vanlig sliter med å bli sett får det enda vanskeligere. Dette blir en av hovedoppgavene våre, som politikere, som samfunnsborgere og som medmennesker i året som kommer. Å fange opp de som ikke skulle havnet utenfor.

Utfordringene vi hadde før koronakrisen har ikke forsvunnet. På veien ut av krisen skal Norge fortsatt løse klimautfordringene, få flere i arbeid og sikre at neste generasjon får et enda bedre utgangspunkt for å skape seg gode liv. Høyres løsning er en kunnskapsskole som gir muligheter for alle elever, en god helsetjeneste som gir riktig helsehjelp til riktig tid, og sørge for at det er enkelt å skape flere arbeidsplasser i hele landet. Vårt budskap er klart. Vi skal skape mer, og vi skal inkludere flere.