Stenger idrettshaller, men ikke treningsstudioene

Risør kommune kommer ikke til å innføre strengere begrensinger enn de nasjonale smitteverntiltakene som nå er innført.

Tekst: Tore Myrberg

De kommende 14 dagene er det lagt strenge restriksjoner på mye, og også i Risør kommer vi til å merke dette godt.

– Idrettshall og svømmehall stenges for lag og foreninger, men det åpens for svømming for barneskoleelever. Kinoen stenges, men biblioteket holdes åpning med strengt smittevern og begrensninger på antall besøkende. Det blir som hovedregel ingen fysiske møter i kommunen og det skal også arbeides fra hjemmekontor der arbeidsoppgavene tillater det. Viktige møtes holdes digitalt eller utsettes, forteller ordfører Per Kristian Lunden i dagens koronavideo.

Mens man ved forrige nedstenging var rask til å lukke treningssentrene, sier man at disse inntil videre kan holdes åpne. Også butikkene kan holde åpent, men det anbefales å ha begrensinger i antall besøkende.

– Vi er nå inne i en kritisk fase i innsatsen for å begrense korona-smitte. Smitten sprer seg raskt i ulke deler av landet og fare for spredning av mutert virus øker. En skikkelig innsats nå kan bidra til å redusere smitten både i de kommende uker og videre utover vinteren og våren. Lavere smitte gir også ro og ressurser til å gjennomføre et svært omfattende og krevende program for vaksinering. Jeg håper alle fortsatt klarer å holde beredskapen og motivasjonen oppe, sier Lunden.