Politiet advarer mot å gå ut på tynn is

Politiet i Agder går nå ut med en oppfordring om at folk er varsomme når de ferdes på isbelagte vann i tiden framover.

Tekst: Tore Myrberg

Senest i går, mandag, fikk politiet i Kristiansand melding om ungdom som gikk på et islagt vann.

En patrulje rykket ut og traff på ungdommene som hadde vært ved isen. Politiet foretok en sjekk av isens tykkelse, og konkluderte med at isen ikke var trygg.

I etterkant ønsker politiet å gå ut med en advarsel til hele Agder om at folk må være varsomme med å bevege seg ut på is framover.