Ingen merkbar økning etter siste nedstenging

Nav Risør opplever ikke økt trykk som følge av de nye smitteverntiltakene regjeringen har innført. Men, Hege Kirkhusmo tror behovet for bistand vil øke.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Kirkhusmo er leder for Nav i Risør, og følger spent med på utviklingen etter at regjeringen har bestemt strenge smitteverntiltak de neste to ukene.

– Vi merker ikke noe ekstra trykk nå, og har heller ikke fått inn meldinger om bedrifter som permitterer. Samtidig skal det sies at de kun må melde i fra om de permittere over 10 personer, så vi får ikke en full oversikt, sier Nav-lederen til iRisør.no.

Ikke vent med å søke

Med mindre politikerne går inn med ekstra støtte, er det arbeidsgiverne som må dekke de første ti dagene med lønn under permittering. Deretter er det arbeidstageren selv som må ta ansvar dersom permitteringen fortsetter.

– Det er veldig viktig at man søker om dette umiddelbart etter at arbeidsgiverperioden er over. Det vil si at man må søke allerede dag 11, for man får først dagpenger fra det tidspunkt du søker.

Selve søknaden kan man ordne uten å møte opp fysisk hos Nav.

– Alt innen dagpenger og sosialhjelp kan søkes digitalt, og jeg opplever at folk er flinke til å få dette til på egen hånd.

Fysisk stengt, men kan nås

Koronasituasjonen har i det hele ført til en rask omlegging til mer digital kontakt mellom Nav og de som søker Navs tjenester. Det er viktig nå som de fysisk dørene hos Nav Risør er stengt for publikum.

– Vi er lojale overfor de beskjedene som kommer fra myndighetene. Derfor er lokalene stengt for publikum. Men, vi har en vakttelefon som gjelder på de tidspunktene vi ellers hadde hatt åpen. 12.00 – 14.30 mandag, onsdag og fredag. I tillegg kan man jo i vanlig åpningstid ringe NAV kontaktsenter på 55 55 33 33, så gir de oss beskjed slik at vi kan ringe tilbake.

En ting som Hege Kirkhusmo finner litt overraskende, er at man gjennom pandemien så langt ikke har opplevd merkbar pågang når det gjelder hjelp til gjeldshåndtering eller sosiale tjenester.

– Det er realistisk å tenke at folk har hatt noen penger oppspart, og ellers fått til avtaler med kreditor. Men, det er også realistisk å tro at vi vil merke dette mer også hos oss utover 2021. Og vi har jo blant annet en gjeldsrådgiver ansatte i 100 prosent stilling som kan være behjelpelig.

Bruk permitteringstiden godt

En annen ting som den lokale Nav-lederen i Risør finner positivt, er at man ikke har opplevd mye kjeft selv om det har vært en vanskelig periode for mange.

– Jeg tror at folk har skjønt vi har gjort vårt beste for å hjelpe. Og vi har lært etter den situasjonen som oppstod i fjor vår. I det hele har vi et godt samspill med brukerne.

Og er det en ting Kirkhusmo ønsker, så er det at de som er eller blir permitterte ser på mulighetene som finnes, gjerne gjennom å snakke med deres veileder hos Nav eller ved å gå inn på nav.no.

– Bruk muligheten til å ta etterutdanning. Og om permitteringen er langvarig bør du tenke over hvor realistisk det er at du kommer tilbake i samme jobb. Kanskje du må se på hva som finnes av andre muligheter, og til det må folk gjerne bruke oss, avslutter Hege Kirkhusmo, Nav-leder i Risør.