Åtte betalte dyrt for mobilbruk

Åtte bilførere måtte hver ut med 5000 kroner etter at de ble stoppet i en trafikkontroll i Arendal torsdag formiddag.

Tekst: Tore Myrberg

Utrykningspolitiet stilte seg opp med kikkert ved Havstad, og fikk fikk god uttelling i jakten på bilførere som ikke klarer å la være å bruke håndholdt mobiltelefon mens de kjører.

For kun en uke siden ville dette ha kostet den enkelt bilfører 1700 kroner i forenklet forelegg og to prikker i førerkortet.

Fra 1. januar 2021 er imidlertid disse bøtesatsene økt til 5000 kroner, samtidig som man nå får tre prikker i førerkortet for forseelsen.