Stor bevilgning til «Maagereiret»

Kulturminnefondet bevilget i går kr. 185 000 til prosjektet «Maagereiret»  som ligger vestsiden av Tromøya langs Galtesund i innseilingen til Arendal.

Tekst: Pressemelding

Tilskudd skal brukes til istandsetting av tak.

Huset ble i 1983 sammen med naboeiendommen som kalles «Edresens pensjonat regulert som spesialområde med formål bevaring av bebyggelse/anlegg.

Farfar av forfatteren Gabriel Scott kjøpte huset i 1917. Han innredet et arbeidsværelse i et av rommene som vender mot Galtesund, og der skrev han de fleste av sine mest berømte bøker: Kilden – brevet om fiskeren Markus, Jernbyrden, Fant og De vergeløse, for å nevne noen.

Arbeidsværelset står bevart som det det en gang var innredet.

I vurderingen av søknaden legger Kulturminnefondet vekt på at huset er svært godt bevart og utgjør sammen med naboeiendommen et helhetlig kulturmiljø. Søknaden legger vekt på en istandsetting som vil ivareta verneverdien i et opprinnelig kulturmiljø.

– Vi er stolte over å kunne støtte dette prosjektet, sier Simen Bjørgen, som er direktør i Kulturminnefondet. Han mener at dette er et viktig kulturminne og roser eierne for at de går videre i arbeidet med å sikre dette viktige kulturminnet.

(Pressenytt)