Sørlandsk byggherre mottar inkluderende arkitekturpris

Kristiansand-baserte Kruse Smith står bak et nyskapende bofellesskap som nå vinner Innovasjonsprisen for universell utforming i kategorien arkitektur. Snart kan konseptet komme til Mandal.
Tekst: Pressemelding

 

– Dette er en stor glede for oss. Til sist handler det jo om høyest mulig kvalitet på boopplevelsen, og med Vindmøllebakken har vi latt universell utforming og samhandling med beboerne komme i første rekke, sier Sissel Leire, styreleder i Kruse Smith.

Design og arkitektur Norge (DOGA) står bak Innovasjonsprisen for universell utforming, og dette blir fjerde gang prisen deles ut. Kategorivinnerne er NRK TV, Vipps, nye Flytoget, Oslo kommunes visuelle identitet, Stovnertårnet og Vindmøllebakken bofellesskap.

Senere i ettermiddag blir det avgjort hvem av disse som blir hovedvinner av Innovasjonsprisen for universell utforming.

– Vi ønsker å være et åpent samfunn der alle kan delta på like premisser, og nettopp derfor er universell utforming så viktig. Jeg er kjempeimponert over hvordan de seks prisvinnerne bruker et inkluderende tankesett for å skape bedre løsninger for alle, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja (V).

Mer innovativt og lønnsomt

– Universell utforming er et verktøy for både inkludering, innovasjon og konkurransekraft. Produkter, tjenester og omgivelser som kan brukes av et mangfold av brukere, er både bedre og mer lønnsomme, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver med ansvar for inkluderende design i DOGA.

Hun mener bofellesskapet i Vindmøllebakken er et svært godt eksempel på hvordan universelt utformede løsninger bidrar til et mer likestilt samfunn, gir bedre brukeropplevelser for alle og åpner døren for viktig nyskaping og verdiskaping.

Bærekraftig deling i Stavanger

I Stavanger deler 40 små og store leiligheter på 520 kvadratmeter med fellesareal. Hensikten bak pilotprosjektet til Solon Eiendom, Indigo Vekst, Kruse Smith Entreprenør og arkitektkontoret Helen & Hard er å gjøre flere i stand til å eie sin egen bolig samt skape et sterkt fellesskap mellom beboerne, samtidig som miljø og ressurser spares.

Sissel Leire forteller at i Vindmøllebakken står sosial bærekraft sentralt i hverdagslivet, og at ingen skal måtte grue seg til høytider og festdager. Alle er invitert og kan bidra om de ønsker. Store fellesarealer bidrar også til at det blir lettere å organisere et sosialt liv også under en pandemi.

– Byggenæringen må være en del av løsningen på de utfordringene som samfunnet står overfor. For at bokvaliteten skal bli best mulig, må utbygger legge til rette for universell utforming og brukermedvirkning helt fra planleggingsstadiet, sier Leire.

I den i alt åtte år lange utviklingsprosessen fikk beboerne anledning til å medvirke i flere faser. Arkitekter, byggherre, lokalpolitikere og brukerne jobbet sammen for å realisere en felles forankret visjon.

– Vi var svært spente på beboerprosessen, siden vi aldri har gjennomført såpass omfattende samhandling på et så tidlig tidspunkt før. Det gleder meg at mange av de som kom med tidlig i prosessen, i dag er beboere i Vindmøllebakken, sier Leire.

Stor etterspørsel

Vindmøllebakken er pilotprosjekt for konseptet «Gaining by sharing». Dette konseptet skal nå etter planen videreføres i Alta og Mandal. Bofellesskapet representerer noe nytt i et homogent boligmarked. Konseptet sikter seg særlig inn mot en miks av unge og eldre, aleneboende, familier og ulike kulturer, men hvem som helst kan kjøpe en leilighet i bofellesskapet.

– Salget av enheter i Vindmøllebakken har gått bra sammenlignet med andre prosjekter som vi har hatt ute i markedet samtidig. Det har også vært stor interesse fra media og andre arkitekter, utbyggere, entreprenører og kommuner. Ikke minst er det veldig positive tilbakemeldinger fra beboerne selv. Folk er veldig fornøyde, sier Leire.

(Pressenytt)