Opphever skjenkestoppen i Risør

Nå får Terje Henriksen lov til å servere alkohol til maten igjen.

Fra og med førstkommende fredag kan serveringsstedene i Risør igjen servere alkohol. Men, kun i forbindelse med matservering.

Tekst: Tore Myrberg

Det er kommunens beredskapsgruppe som har besluttet å følge nasjonale regler for kommuner med lavt smittetrykk.

– Det vil si at vi fra midnatt natt til fredag i denne uka åpner for alkoholskjenking i forbindelse med matservering på utestedene i kommunen, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Det betyr at man går tilbake til ordningen som var før skjenkestoppen, med siste innslipp av gjester klokka 22.00 og skjenking fram til midnatt 24.00.

– Det nye er at skjenking av alkohol skjer kun i sammenheng med matservering. Jeg forutsetter at nasjonale helsemyndigheter og utelivsbransjens interesseorganisasjoner avklarer definisjonene av og praksisen ved «skjenking i sammenheng med matservering».

Avgjørelsen er tatt i samråd med kommuneoverlegen og kommunedirektøren.

– Jeg mener vi har fullmakt til å ta denne beslutningen om å følge nasjonale regler gitt kommuneoverlegens vurdering av at vi har et lavt smittetrykk i Risør. Skulle vi avgjort å fortsette skjenkestopp i Risør kommune fra fredag, hadde jeg tatt saken opp i et hastemøte i bystyret. Det trenger vi altså ikke nå, avslutter Lunden.