Stiller spørsmål om Aktive Fredsreiser til næringsministeren

Tellef Inge Mørland (Ap) løfter Aktive Fredsreisers sak opp på ministernivå.

Aktive Fredsreisers utfordringer med å innfri krav om høye garantisummer for sin drift, blir nå løftet opp til ministernivå.

Tekst: Tore Myrberg

Det er Tellef Inge Mørland (Ap), som er stortingsrepresentant fra Arendal, som ber næringsminister Monica Mæland svare på hvordan regjeringen vil løse utfordringer som de Aktive Fredsreiser har. Dette går på at risørbedriften må stille med høye garantisummer for å kunne drive med reisevirksomhet. Om ikke må de redusere driften.

Tellef Inge Mørland stiller følgende spørsmål til næringsministeren:

Når kan vi forvente at regjeringen vil få på plass en tilfredsstillende løsning for reiseselskaper som har behov for å stille reisegarantier, og vil statsråden sørge for at en slik løsning også vil gjelde for ideelle selskaper slik som Aktive Fredsreiser? 

Mørland skriver videre dette som begrunnelse:

Aktive Fredsreiser har helt siden 1998 drevet med holdningsskapende tematurer. De driver som et veldedig aksjeselskap fritatt for skatt. Selskapet melder derfor at de også har falt utenfor de vanlige støtteordningene. De har frem til nå hatt en solid drift, men rammes som mange andre av konsekvensene koronaviruset gir. For å kunne drive med pakkereiser, må de stille en reisegaranti, noe som i normale år har vært uproblematisk. 

– Mange som driver innen reiselivet sliter nå. Arbeiderpartiet er utålmodige, og vil ha på plass løsninger som kan berge de gjennom krisen. Vi ser dessverre at disse støtteordningene ofte ikke treffer de ideelle aktørene godt nok. Arbeidsplasser i Aktive Fredsreiser og Risør er minst like viktige som i andre bedrifter, sier Mørland.

Et arbeid som trengs

Han er klar på at det er ekstra viktig å støtte opp rundt en bedrift som Aktive Fredsreiser, da de gjør et betydningsfullt arbeid for at vi skal lære av historien og ikke gjøre samme feil igjen.

– I en tid med mye splittelse og hat, trengs slike holdningsskapende temareiser mer enn på lenge. Derfor har jeg utfordret næringsministeren på at hun nå må få på plass de garantiordningene som trengs, for at Aktive Fredsreiser skal kunne fortsette sine turer, når det igjen blir forsvarlig etter koronaen, sier Mørland.

Elen Lauvhjell og Per Kristian Lunden, begge Arbeiderpartiet. Foto: Niclas Halvorsen

Det er gruppeleder Elen Lauvhjell, ordfører Per Kr. Lunden og kandidat på stortingslista Ragni MacQueen Leifson som har fulgt opp saken fra Risør. Dette er en politisk sak som foreløpig ikke har blitt løst gjennom de ulike kompensasjonsordningene under korona-situasjonen. Derfor ber de Tellef Inge Morland ta opp saken fra Stortinget.

– Aktive Fredsreiser er en viktig bedrift i Risør og vi må bidra til at arbeidsplassene sikres. I tillegg er det mange elever ved ungdomsskolen i Risør som ser fram til sine skoleturer med Aktive Fredsreiser. Dette holdningsskapende arbeidet er svært viktig og samarbeidet med Helga Arntzen og Aktive Fredsreiser har gode tradisjoner i Risør, sier de tre.

Har personlig kausjon

Garantikravene det er snakk om er såpass høye at en bedrift som Aktive Fredsreiser til vanlig må stille med garantier for 6 millioner kroner i lavsesong og 45 millioner i høysesong. Dette har man klart gjennom finansieringsselskaper, men med dagens koronasituasjon er dette vanskelig.

– Garantibeløpet Aktive Fredsreiser må stille i 2021 er i lavsesong på 3,5 mill. og høysesong 40 mill. Lavsesongen har jeg klart å få innvilget i min lokale bank mot at jeg og min mor stiller personlig kausjon på 500 000,- hver. Høysesong-garantien tør ikke min lokale bank å stille, sier Uwe Arntzen i Aktive Fredsreiser.

Reisegarantifondet har gitt bedriften utsettelse på å stille høysesong-garantien til sommeren da vår høysesong for Aktive Fredsreiser er på høsten.

– Vi må derfor jobbe videre med dette for å se om det er mulig at noen er villige til å stille en slik garanti. Men det blir ingen enkel oppgave. Om vi ikke klarer å få den reisegarantien som kreves, må vi justere driften iht. garantien vi klarer å skaffe. Dette vil medføre at vi må redusere bemanningen ut fra aktivitetsnivået bedriften kan opprettholde.

Næringsminister Monica Mæland har, etter gjeldende regler, en uke på å svare på spørsmålet.