Får svar om næringsvei i neste uke

Neste uke kommer svarene fra henholdsvis Statsforvalteren i Agder og Agder Fylkeskommune om «Næringsveien» fra Moland til nye E18.

Tekst: Tore Myrberg

Det hele handler om dagens E18 mellom næringsområdet på Moland og Pinesund bru, hvor lokale interesser ikke helt sammenfaller med det Statsforvalteren i Agder (tidligere Fylkesmannen) og fylkeskommunen har signalisert.

– Det er et veldig tydelig ønske fra næringslivet på Moland og Risør kommune at denne veien bør opprettholdes, og ikke tilbakeføres til natur slik både statsforvalter og fylkeskommune føler er riktig, forklarer ordfører Per Kristian Lunden.

To møter

Denne uken har representanter fra næringslivet og kommunen vært i dialogmøter med statsforvalter og fylkeskommunen om saken.

– Vi fikk i dialogen lagt fram veldig tydelig måte hvor viktig «Næringsveien» er for de næringsdrivende på Moland, og dermed hele nærings- og samfunnsutviklingen i Risør kommune.

Lunden innrømmer at det ikke er en enkel oppgave å få på plass løsningen som ønskes lokalt.

– Nå arbeider vi på flere fronter for å prøve å komme fram til en løsning. Men, dette blir ikke så lett siden både Statsforvalter og fylkeskommune så langt har vært veldig tydelig på at veien må tilbakeføres til natur av miljø- og klimahensyn.

Samtidig mener risørordføreren at diskusjonene som tas nå ikke er noen omkamp om ting som allerede er bestemt.

– I avtalen med Nye Veier og fylkeskommunen står det tydelig at det skal konkluderes om Næringsveien i reguleringsplan. Dette er derfor ikke en omkamp, men en ryddig prosess hvor ulike perspektiver belyses.

Får snart svar

Reguleringsplanen for E18 Tvedestrand – Bamble skal legges ut på høring i løpet av mars, og før den tid må det komme en avklaring om «næringsveien».

– Både Statsforvalteren i Agder og Agder fylkeskommune vil oppsummere sine vurderinger neste uke. Dette vil avklare hva som inkluderes i reguleringsplanen, sier ordføreren.

Lunden sier videre at det arbeids parallelt med å få på plass forbedringer for Risørkrysset, slik at dette blir bedre tilrettelagt for både kollektivtrafikk og næring.

– Her er det dialog med både Nye Veier og Agder fylkeskommune. Nå arbeides det fram gode forslag av erfarne veiplanleggere som vi ønsker tatt inn i planprosessen, avslutter Per Kristian Lunden.