Stjal båt og kjørte på land i påvirket tilstand

Kun tilfeldigheter gjorde at en mann i 30-årene ikke fikk alvorligere skader enn han gjorde i en båtulykke i fjor sommer. Nå er mannen dømt til fengsel.

Tekst: Tore Myrberg

Mannen fra Tvedestrand måtte nylig møte i tingretten tiltalt for båttyveri, kjøring av båt i ruspåvirket tilstand, å ha kjørt båt slik at det var til fare for andre og for ulovlig bruk av narkotika.

Båtturen endte med at han kjørte på land i Sandnesfjorden i Risør, og det er tingretten selv som skriver at det kun var tilfeldigheter som gjorde at han ikke ble alvorligere skadet enn det som var tilfelle.

I tingretten erkjente tvedestrandsmannen seg ikke skyldig for å ha stjålet båten, og hevdet at denne var lånt av en kompis som han ikke ville oppgi navnet på. Det at båten ble startet med et skrujern, og at den var stjålet fra en bryggeplass i Arendal, gjorde at retten falt ned på at tiltalte ut over en rimelig tvil måtte være klar over at båten var stjålet.

De andre postene i tiltalen erkjente mannen seg skyldig i, og det var båttyveriet og kjøring i ruspåvirket tilstand som var ledende for at han fikk en straff på 45 dager ubetinget fengsel.

Båten han kjørte fikk store skader, så han ble også dømt til å betale Gjensidige forsikring 54 000 kroner i erstatning.

På toppen av dette nektes tvedestrandsmannen å kjøre båtførerbevispliktig fritidsbåt fram til slutten av oktober i år og må betale 3000 kroner i saksomkostninger.