Aktivtmed fikk kontrakt med Gjerstad kommune

Anette Lunner i Aktivtmed smiler godt etter at hun tirsdag fikk på plass Gjerstad som pilotkommune for Aktivtmed.

Tekst: Tore Myrberg

Aktivtmed er et prosjekt hvor også barn og unge i lavinntektsfamilier skal få muligheter til delta i sosiale, kulturelle og idrettslige arenaer. Derfor var det viktig for risørkvinnen å få en kommunal aktør slik som Gjerstad kommune med på det hele.

– Avtalen går ut på at at Gjerstad kommune deltar som pilotkommune for Aktivtmed ut 2021. Vi behandler da søknader fra familier og fordeler midler. Vi skal også få ut nødvendig materiell/info, hente inn nye bidragsgivere, samt holde samarbeidsmøter med lag og foreninger osv., sier Anette Lunner til iRisør.no.

Viktig for Aktivtmed

Hele Aktivtmed er bygd opp som et spleiselag mellom flere aktører.

– Vi har samlet inn penger til pilotprosjektet og Gjerstad bidrar med penger og erfaringer. I pilotperioden kommer vi til å hente inn flere bidragsytere og samarbeidspartnere.

Lunner sier denne avtalen kan vise seg å være helt avgjørende for det arbeidet hun legger ned for utviklingen av Aktivtmed.

– Det er veldig viktig for oss at Gjerstad tørr å satse. Det offentlige er et tungt marked å komme igjennom på. De viser innovasjonsvilje og næringsvennlighet. Dette samarbeidet gjør at vi får testet ut og høstet erfaringer. Det gjør det mye enklere å få med andre kommuner, for da har vi noe å vise til. Samtidig så åpner det for støtte fra blant annet Innovasjon Norge, da vi kan vise til betalende kunder.

Venter på svar fra Risør

Gründeren fra Søndeled håper nå at også Risør følger etter.

– Vi ga et felles tilbud til Gjerstad kommune og Risør kommune. Risør har ikke tatt en avgjørelse ennå, men mest sannsynlig kommer det opp til politisk behandling nå i februar.

Her er lenger til Aktivmed på nett og Facebook:

www.aktivtmed.no
www.facebook.com/aktivtmed.no

Les også:

Fikk 15 000 til barn og unge