Strammer inn kontrollen av karanteneplikten

Risør kommune varsler strengere kontroll av karanteneplikten for de som kommer fra andre land i forbindelse med arbeid eller andre nødvendige reiser.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Bakgrunnen er at man er redde for at det muterte koronaviruset skal komme til Risør.

– Vi oppfordrer derfor fortsatt til at reising begrenses til det høyst nødvendige, spesielt gjelder det til og fra kommuner med høye smittetall. Vi er spesielt opptatt av å bremse importsmitte fra andre land og vi vil fra denne uka intensivere kontrollen av at karanteneplikten oppfylles for de som kommer fra andre land i forbindelse med arbeid eller andre nødvendige reiser, sier ordfører Per Kristian Lunden i dagens koronaoppdatering fra Risør kommune.

Han sier videre at alle kommuner får en oversikt på hvem som er ankommet fra utlandet, og på bakgrunn av dette vil foreta kontroller.

– Måten vi følger opp på er at vi ringer de det gjelder, eller i hvert fall gjør stikkprøver. I tillegg vil vi følge opp der vi får tips om at folk i karantene som beveger seg ute på en uforsvarlig måte, og spesielt om de er i isolasjon, sier Lunden til iRisør.no.

Ordføreren er klar på at kommuneoverlegen, sammen med politiet, kan gripe inn i bruydd på karanteneplikten.

– Dette vil ses som brudd på smittevernloven og det kan gis inntil 20 000 kr i bot. Det samme gjelder brudd på isolasjonsplikten hvis man har påvist smitte. Dette er ting som har skjedd i nabokommuner, men ikke her så langt.

Lunden forteller at han får mange henvendelser rundt brudd på smittevern.

– Det er en jevn strøm med henvendelser både om brudd på smitteverv og spørsmål om hvilke regler som gjelder.