Ønsker ikke hjemlevering av alkohol

Kommunedirektør Trond Aslaksen i Risør kommune.

Kommunedirektøren i Risør anbefaler at politikerne i Risør sier nei til at Meny i Tvedestrand skal få levere alkohol på døra til kunder i Risør.

Tekst: Tore Myrberg

Risør kommune mottok for en drøy måned siden en søknad fra Meny i Tvedestrand om å få salgsbevilling for alkohol i Risør. Dette i forbindelse med at de ønsker å tilby netthandel med hjemlevering, og at alkoholholdige drikker i gruppe 1 skal være en del av tilbudet.

Alkoholholdige drikker gruppe 1 er drikke som inneholder over 2,5 og høyest 4,7 volumprosent alkohol, slik som øl.

Møter motstand

Risørs AV-OG-TIL-koordinator sier i en høringsuttalelse at de anbefaler at søknaden avslås ut fra to hovedargumenter. Det ene er at dette vil gi økt tilgjengelighet til alkohol, mens det andre punktet går på utfordringene knyttet til kontroll ved hjemlevering, og at sosial kontroll og ansvarlig salg blir gjennomført godt nok. Disse argumentene får også sin støtte fra NAV Risør, som heller ikke ønsker at søknaden går igjennom.

Søker på sin side sier at de har på gang gode rutiner for levering av denne typen varer. I søknaden skriver de at det ikke vil bli overlevert alkohol til synlig berusede kunder, og at man ikke vil sette fra seg alkohol om kunden ikke er hjemme.

Negative ringvirkninger

I vurderingen til administrasjonen i Risør kommune kommer det fram at man har tanker om at en slik salgsbevilling kan gå ut over lokale butikker som driver i samme virksomhet.

Selv om det også står i vurderingen at kommunen ikke bør opptre på en måte som bidrar til stagnasjon, manglende utvikling og tilpasning av nye rammebetingelser, er konklusjonen at de mulige negative virkningene i dette tilfellet overgår de positive.

Ut fra dette anbefaler kommunedirektøren at politikerne sier nei til søknaden om salgsbevilling for nettsalg av alkoholholdige drikker gjennom meny.no.

Saken skal opp i Livsløpsutvalget i dag, før den blir endelig avgjort i bystyret.