– Borgerlig somling koster over en halv million

Vi har mottatt dette leserinnlegget fra Dagfinn-Homdal Svanøe, angående pensjon fra første krone

Borgerlig somling koster over en halv million

Det er gledelig at høyreregjeringen bøyer av for presset fra fagbevegelsen og Arbeiderpartiet, og innfører pensjon fra første krone. Men regjeringens somling har ført til at vanlige arbeidsfolk har tapt over en halv million kroner i pensjonsgivende inntekt.

Pensjonsopptjening fra første krone og første time har vært et krav fra fagbevegelsen og Arbeiderpartiet lenge. Det handler først og fremst om unge, folk med små stillinger og de som tjener dårligst. På landsbasis gjelder dette nær 1 million arbeidstakere, og i Agder ca 40 000. Disse arbeidstakerne har til nå ikke fått godtgjort pensjon før de har tjent hundre tusen kroner. Opptjening fra første krone kan bety opp mot 10 000 kroner mer i årlig pensjonsutbetaling for en med 400 000,- i årslønn.

Det er bra at det nå endelig blir gjennomført. Men dette foreslo Arbeiderpartiet allerede i 2015, men har blitt nedstemt flere ganger, senest rett før jul. Det er uforståelig at regjeringen nok en gang somler med å innføre ordninger for vanlige arbeidsfolk. De er jo veldig raske med å foreslå bedre ordninger for de rikeste. Hadde vi innført pensjon fra første krone da Arbeiderpartiet foreslo det, ville ikke arbeidstakerne tapt over en halv million kroner i pensjonsgivende inntekt.

De vil heller ikke innføre det før i 2023. Det er ingen grunn til å vente i to år med å innføre ordningen. Mange har tapt tusenvis av kroner i pensjon allerede, og vil tape enda mer på at det ikke kommer på plass før 2023. Det viser virkelig et behov for en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet og at det er nå er vanlige folk sin tur. 

Dagfinn Homdal Svanøe, stortingskandidat for Arbeiderpartiet og nestleder i LO Agder.