Fikk ja til flytende badstue på Solsiden

Initiativtagerne til Risør Havbadforening kan smile bredt etter at de har fått klarsignal til å plassere en flytende badstue på Solsiden i Risør.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Formannskapet var på befaring i forkant av at de skulle behandle søknaden torsdag i uken som var.

– Jeg gleder meg til å kunne komme inn i en varm badstue etter å ha tatt et kaldt bad, sa Anne Stien Grimsrud under befaringen.

Etter å ha fått stilt kontrollspørsmål om tiltaket skaper problemer for båttrafikken,  støy og kontakt med naboer, var det et enstemmig formannskap som ga sitt ja.

Visst nok ble det gjort et par presiseringer i vilkårene for å gjennomføre det hele, men ingen så drastiske at de fører til problemer for havbaderforeningen.

Risør Havbaderforening har nå to år på seg til å få på plass en avtale med kommunen om utlegging av badstuen, som blir liggende ytterst på flytebrygga rett utenfor Solsiden legesenter.

Det er en forutsetning at badstua skal være tilgjengelig for alle som ønsker det og at den har universell utforming. I tillegg er det havbaderforeningen som står ansvarlig for drift og vedlikehold.

Det ble under formannskapsmøte lagt fram forslag om at bruken skal begrenses til tidsrommet 06 – 23, noe som ble enstemmig vedtatt.