Økning i straffesaker og lengre saksbehandlingstid

Politiet i Agder oppklarer tett opp mot halvparten av alle sakene som blir anmeldt. Men, saksbehandlingstiden går opp.

Tekst: Tore Myrberg

Det er politiet selv som har sendt ut en pressemelding med kriminalstatistikken i Agder for 2020. Her kan du selv lese tallene politiet opererer med:

Kriminalstatistikken i Agder for 2020

I 2020 opplevde Agder politidistrikt en liten økning i registrerte straffesaker, fra 18.860 i 2019 til 19.394 i 2020. Saksbehandlingstiden på oppklarte saker i 2020 var 98 dager, mot 88 dager i 2019. Oppklaringsprosenten var på 48,9 prosent.

Det kommer frem av Agder politidistrikts kriminalstatistikk for 2020.

Fungerende visepolitimester i Agder politidistrikt, Gordon Petterson, understreker at tall på anmeldelser og straffesaker kan si oss noe om trender, men gir et begrenset bilde av den reelle kriminalitetsutviklingen i Agder.

– Det er mange som velger ikke å anmelde, noe som på flere områder gir mørketall. Antall straffesaker og utvikling fra år til år henger også sammen med politiets prioriteringer, sier Petterson.

Drap og drapsforsøk

Voldskriminaliteten totalt sett har holdt seg stabil i Agder de siste fem årene. I 2020 ble det registrert 2131 anmeldte voldssaker, mot 2111 saker i 2019. Nasjonalt går anmeldt voldskriminalitet ned sju prosent, som er laveste på fem år.

Samtidig ble det i Agder etterforsket to drap, ett mulig drap og seks drapsforsøk i 2020. Vi må tilbake til 2016 for å finne høyere tall. I 2019 ble det til sammenligning registrert ett drap og to drapsforsøk.

– Dette er saker som er krevende. Det legges ned betydelige ressurser i etterforskning av disse sakene. For å forebygge alvorlig vold og drap i Agder er det viktig å sikre et godt tverrfaglig samarbeid, sier Petterson, og viser til at politidistriktet har gjort grep på området.