Verneplanen krever gjenoppbygging

Husene som ble totalskadd i brannen i sentrum sist onsdag, må bygges opp igjen. Det ligger til grunn i verneplanen for Risør sentrum.

Tekst og foto: Tore Myrberg

For mens man er i gang med evalueringen av hvordan brannen ble håndtert fra kommunens side, har man samtidig også blikket rettet framover.

– Vår enhet for plan og byggesak er i gang med å legge rammer for en gjenoppbygging av de brannskadde husene i Storgata og Carstensensgate, sier ordfører Per Kristian Lunden.

Samtidig er han klar på at kommunens rolle er å tilrettelegge. Selve oppbyggingen er det huseierne selv som har ansvaret for.

– Her ligger det viktigste initiativet hos huseierne og forsikringsselskapene er også involvert. Verneplanen for Risør sentrum krever en gjenoppbygging, og kommunen bistår i dette arbeidet sammen med Agder fylkeskommune og Riksantikvaren, sier Lunden.

Tre familier ble husløse og store verdier gikk tapt under brannen, men tidlig varsling, gode værforhold og iherdig innsats av store brannmannskaper hindret at det utviklet seg til en enda større brann.