Vil ha bekreftet at politikerne ønsker nedgravd avfallsløsning

Nå blir det ny politisk debatt om nedgravde avfallsanlegg i Risør sentrum. Først i Miljø- og teknisk utvalg, og deretter i bystyret.

Tekst: Tore Myrberg

Etter at det er kommet en rekke innspill rundt planene om nedgravde avfallsanlegg i Risør sentrum, ønsker kommuneadministrasjonen at politikerne bekrefter at dette er ønskelig.

Saken skal opp i Miljø- og teknisk utvalg kommende uke, før bystyrepolitikerne får saken til behandling. Kommunedirektøren mener politikerne skal opprettholde tidligere vedtak som inkluderer nedgravde avfallsløsninger.

Flere fordeler

Risør og Tvedestrand Avfallsselskap (RTA) sier fordelene ved å velge en løsning med nedgravde anlegg framfor å beholde dagens løsning er flere. Dette går på at det er driftsmessig enklere, estetisk penere, sikrere mot skadedyr, sikrere mot brann og
mindre lukt.

Tanken er at man med nedgravd løsning slipper at hvert enkelt hus har egen søppeldunk. I høringen om reguleringsplanen for Risør sentrum, hvor søppelløsningen er ett av punktene, kom det innspill både for og mot.

Lukt og parkeringsplasser

En av tingene det er kommet innspill på, er frykten for at anleggene vil lukte. Dette bekymrer spesielt de som bor rett ved der de nedgravde anleggene er planlagt.

RTA på sin side mener anleggene medfører svært lite lukt, men at det kan oppstå som et problem av og til.

En annen ting som bekymrer noen, er at to av anleggene er ment å plasseres slik at man mister totalt fire parkeringsplasser i Risør sentrum. Dette gjelder henholdsvis på Solsiden og Tangen.

Det er også knyttet bekymringer fra beboere opp mot støy, og noen mener at kombinasjonen lukt og støy kan gi en verdiforringelse for eiendommer.

Går ut over kildesortering?

Andre bekymringer går på om eldre og andre som er dårlig til beins vil trenge mer hjelp med søpla når det ikke lenger er dunk på utsiden av huset.

Det er også satt opp som en mulig negativ innvirkning at folk har mer ansvarsfraskrivelse når de ikke lengre har egne søppeldunker.

Likevel mener kommunedirektøren at fordelene med nedgravde anlegg er så store at politikerne bør holde på vedtaket som ble gjort tidligere om dette.

Stedene som man har foreslått å plassere slike nedgravde avfallsanlegg er: Tjenna, Kirkegata, Torvet, Solsiden, Hukken/Hasdalgata, Storgata, Tangen og Risørhuset.