Begrens reiser til det strengt nødvendige

Kriseledelsen i Risør kommunen ber folk om å begrense reiser mellom Risør og navngitte nabokommuner til det strengt nødvendige.

Tekst: Tore Myrberg

Etter et møte lørdag kveld er en samlet kriseledelse klar på at det nå er en reell fare for smittespredning mellom kommuner som har et felles bo- og arbeidsmarked.

– De neste to uker oppfordres det til å begrense reiser mellom Risør og kommunene Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand og Kristiansand til det strengt nødvendige, sier ordfører Per Kristian Lunden i en pressemelding

Han sier videre at graden av nødvendighet vurderes av hver enkelt. Arbeid regnes som en nødvendig reise, men det oppfordres til å arbeide fra hjemmekontor der det er mulig.

– Jeg støtter meg til fylkeslegens råd om å bruke klokskap i disse vurderingene, men dette er absolutt ikke tida for shopping- og koseturer til Arendal, sier Lunden.

Kriseledelsen holdt møtet for å vurdere om man skulle iverksette spesielle tiltak i Risør etter en krevende smittesituasjon i Arendal og lenger vest i Agder.

– Det blir foreløpig ikke innført innstramminger eller ny råd for Risør utover de som allerede gjelder, da smittetrykket i Risør er relativt lavt, konkluderer ordføreren.