Erklærte seg skyldig, ble frikjent

En mann i 20-årene erklærte seg skyldig da han møtte i retten tiltalt for to forhold nylig. Men, tilståelsen til tross ble mannen frifunnet.

Tekst: Tore Myrberg

Tiltalen gikk ut på at mannen skal at tatt en bil uten eierens tillatelse i Risør i september i fjor, og kjørt denne inntil han ble stoppet av politiet. Da kunne han etter tiltalen heller ikke vise til at han hadde gyldig førerkort til å kjøre bil.

Under sakens gang i Aust-Agder tingrett denne uken la aktor ned påstand om at tiltalte skulle frifinnes for begge punkter

– Grunnen til dette er at det under sakens gang ble reist tvil rundt om mannen var tilregnelig da det hele skjedde. Politiadvokaten valgte da å nedlegge påstand om frifinnelse pga tvil om mannens tilregnelighet, forteller mannens advokat, Ole Joakim Devold.

Han har ikke noen gang tidligere opplevd noe lignende i en rettssal.

– Nei, det har jeg ikke. Og det er nok et poeng at aktor ville valgt en annen løsning om det hadde vært snakk om en mer alvorlig sak.

Med aktors snuoperasjon var det ingen sak igjen å behandle for dommerne, og det ble derfor en frifinnende dom.

I saksdokumentene fra tingretten står det at tiltalen ble frafalt etter straffeprosesslovens paragraf 73. Der står det: