NAV Risør bruker kvinnedagen til å søke etter menn

Mangel på kandidater gjør at man ikke har fått på plass noen til å fylle en læreplass i Risør innen prosjektet Menn i helse.

Tekst: Tore Myrberg

Menn i helse er et prosjekt rettet mot menn mellom 25 og 55 år som mottar ytelse fra NAV. Gjennom et spesialsydd opplegg kan menn i denne gruppen få tatt fagbrev som helsefagarbeider, og på denne måten bli attraktiv på arbeidsmarkedet.

– Før vinterferien ble det gjennom ført intervjuer med 28 interessenter for Agder øst, og det mangler helt kandidater for den ledige plassen i Risør, forteller Hege Kirkhusmo ved NAV Risør

Også i Gjerstad, Vegårshei og Tvedestrand er det ledig læreplass uten at man har noen som er aktuelle som deltager i prosjektet.

– Vi trenger flere tøffe menn som tør å ta litt utradisjonelle valg. Dette er en unik mulighet til å få tatt et fagbrev som helsefagarbeider, og i Risør har de til og med sagt de kan øke antallet plasser om det kommer flere gode kandidater, sier Kirkhusmo.

For de som kommer i gang nå, er målet å kunne ha fagbrevet i hånda høsten 2023. Dette samtidig som man er sikret økonomisk underveis.

– I et slikt løp vil du vekselsvis motta lønn fra kommunen og ytelse fra NAV. Og det viser seg at 92 prosent av de som gjennomfører ender opp med en jobb de kan leve av etter å ha vært igjennom Menn i helse.

Den lokale NAV-lederen i Risør håper nå de som synes dette høres interessant ut snarest kontakter sin veileder hos NAV.

– Det går også an å lese mer om hva dette er ved å gå inn på nettstedet mennihelse.no, avslutter Hege Kirkhusmo.