Vil bidra til at sprinkleranlegg kommer raskt på plass

Elen Lauvhjell (Ap) og Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF) ønsker at et nytt sprinkleranlegg i Risør kirke skal finansieres direkte av kommunen.

Tekst: Tore Myrberg

Risør kirkelige fellesråd har sendt en søknad om at kommunen garanterer for et lån, men de to politikerne mener dette like gjerne kan dekkes direkte av kommunen.

– Med bybrannen friskt i minnet er det viktigere enn noen gang å sikre Risør kirke. Vi ønsker derfor at kommunedirektøren skal komme tilbake med et nytt saksfremlegg med en vurdering av en slik direktefinansiering sett opp mot en finansiering gjennom fellesrådet, sier Elen Lauvhjell.

Fram til nå har investeringer på kirkebygg i Risør blitt gjort gjennom fellesrådet, mens kommunen har hatt ansvaret for kirkegårdene. Det har ført til at Risør kirkelige fellesråd har en gjeld på rundt 12 millioner kroner, hvor kommunen garanterer for lånene. Gjeldsbyrden skal også gjenspeile hvor mye støtte fellesrådet får av kommunen hvert år.

Derfor vil en direkte støtte være en endring i hvordan investeringer på kirkebygg i Risør finansieres. Dette vil da også være en del av debatten politikerne må ta når saken kommer tilbake til formannskapet.

Et automatisk sprinkleranlegg i Risør kirke er kostnadsberegnet til 2,5 millioner kroner, hvor Riksantikvaren vil bidra med 900 000 kroner. Det er de siste 1,6 millionene Lauvhjell og Bredal Larsen ønsker skal komme som en ren bevilgning fra formannskapet.

– Det er mange andre steder hvor kommunen også har ansvaret for kirkebyggene, og dette må være en prioritet nå som vi har hatt en brann som stoppet bare noen meter unna kirken, sier Lill Jorunn Bredal Larsen.

Lauvhjell sier det er viktig at saken kommer tilbake til politikerne allerede i neste møte, slik at man kan få et anlegg på plass allerede inneværende år.

Arbeiderpartipolitikeren sitter for øvrig som politisk valgt representant i fellesrådet, mens Bredal Larsen er politisk valgt vararepresentant til samme råd. Dette førte til en debatt om habilitet da saken var oppe i formannskapet, men begge ble med knappest mulig margin kjent habile.