Gikk over 20 millioner kroner i overskudd

q

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Jan Birger Stebekk/Østre Agder Sparebank

I en pressemelding fra banken er det klart at de sitter med et positivt resultat på 20,73 millioner kroner etter skatt.

– Selv om resultatet er 1,48 millioner kroner svakere enn i 2019, er vi godt fornøyd. 2019 var bankens beste år noensinne, mens året 2020 har vært utfordrende med koronapandemi og stor usikkerhet. Til tross for dette leverer banken et sterkt resultat, sier adm. banksjef Nina Holte.

Raske endringer

Holte sier videre at hun er imponert over hvordan bankens kunder har snudd seg rundt og klart seg bedre enn forventet i en krevende tid.

– Vi er også stolte av våre ansatte som har vært engasjerte og tett på kundene, selv om de store deler av året har jobbet fra hjemmekontor. Vi er spesielt overrasket over hvor raskt og effektivt bankorganisasjonen og kundene har håndtert den digitale endringen, hvor man over natten gikk fra å møtes fysisk til bare å møtes digitalt, fortsetter Holte.

Banksjefen sier videre at man i annerledesåret 2020 valgte å være raskt ute med å sette ned renten da Norges Bank endret styringsrenten fra 1,5 til 0 prosent i løpet av mars/april.

– Østre Agder Sparebank valgte å sette ned sine utlånsrenter raskere enn normalt. Dette var viktig og bra for kundene våre, men medførte en reduksjon i renteinntektene til banken.

Deler på overskuddet

Et godt overskudd gjør at man fortsatt også kan være en aktiv bidragsyter overfor lokale lag og foreninger i kommunens fire satsingkommuner, Gjerstad, Vegårshei, Risør og Tvedestrand.

– Østre Agder Sparebank har lange tradisjoner med å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Det betyr mye for oss å være en lokalbank som kan bidra med støtte til lag og foreninger og tiltak som skaper positiv aktivitet og utvikling i de fire kommunene hvor banken er til stede med kontorer, sier markedssjef Jan Birger Stebekk.

Han er glad for at man kan opprettholde støtten også i året som kommer.

– Utdeling av gaver og støtte til kulturaktiviteter, frivillige organisasjoner, lokale lag og foreninger vurderes som viktig, spesielt i den situasjonen vi nå er inne i.

Ny styreleder

Under generalforsamling torsdag skjedde det også et skifte av styreleder. Jan Kenneth De Bartolo ble valgt som ny styreleder, og overtok lederstillingen etter Hans A. Iversen.

Iversen har vært styreleder siden fusjonen som ble til Østre Agder Sparebank i 2017. Før det var han styreleder i Vegårshei Sparebank.

De Bartolo har vært nestleder i Østre Agder Sparebank siden 2017, og var før dette styreleder i Gjerstad Sparebank.

Hovedpunkter for regnskapsåret 2020:

  • Resultat etter skatt: 20,7  (22,2)  millioner kroner.
  • Rentemargin: 1,86 % (1,99 %).
  • Rentenetto: 49,2 (49,2) millioner kroner.
  • Tap på utlån og garantier: 5,9 (1,2 ) millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt : 7,94 % (8,52 %).
  • Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt : 7,34 % (6,72 %).
  • Innskuddsvekst siste 12 mnd: 16,24 % (6,80 %).
  • Ren kjernekapitaldekning (inkl. konsolidering) ble 16,71 % (16,84 %)