– Hva skjedde bak lukkede dørere?

Oddvar Mykland

Oddvar Mykland (Ap) har sendt oss dette leserinnlegget om prosessen rundt salget av Tollboden. Innlegget kan du lese her:

HVA SKJEDDE BAK LUKKEDE DØRER?

Det nærmer seg tiden for en avgjørelse vedrørende et eventuelt salg av Tollboden. Det foreligger tre seriøse bud fra personer som alle er villige til å satse millioner på  prosjekter som  hver for seg vil få stor betydning for sentrumsutviklingen i Risør.

Så langt så bra, men før man er kommet dit man er i dag har det foregått en tilbudsprosess som i hvert fall to av tilbyderne har stilt spørsmål ved, og det gjelder spørsmål om hva som egentlig foregikk  da formannskapet bak lukkede dører etter at fristen for å komme med bud var gått ut, valgte å nærmest be de tre tilbyderne tenke seg om og eventuelt komme med endrede bud.

Det er helt naturlig at det stilles flere spørsmål ved denne delen av prosessen:

 

1.Hvorfor ble formannskapsmøtet lukket?

2.Hvem kom med forslag om å lukke møtet, og med hvilken begrunnelse?

3.Var det et samstemmig formannskap som vedtok at denne delen av møtet skulle gå for lukkede dører?

4.Hvem forslo en «ny budrunde», og var vedtaket om dette enstemmig?

Dette høres kanskje pirkete ut, men når to av tilbyderne har stilt spørsmål rundt denne delen av salgsprosessen, er det også av stor interesse for offentligheten å få vite hva som foregikk. Det skal tross alt mye til før man velger å lukke et møte som i utgangspunktet skal være åpent.  Lukkede møter om saker av stor offentlig interesse er i det hele tatt en uting. At det lukkede møtet og resultatet av dette kom som en overraskelse så vel på tilbyderne som mange politikere  gjør at flere er opptatt av å få svar på  spørsmålene.

Oddvar Mykland