Dømt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand

En kvinne i 20-årene fra Risør er dømt til å betale 7 500 kroner i bot for å ha kjørt bil mens hun var påvirket av hasj.

Tekst: Tore Myrberg

Forholdet skjedde tilbake i november i fjor da kvinnen ble stoppet av Utrykningspolitiet i en kontroll. Politibetjenten som avholdt kontroll oppfattet det slik at kvinnen var påvirket, noe en hurtigtest også bekreftet.

Kvinnen sa selv til politiet at hun hadde brukt hasj kvelden før, og en blodprøve viste at konsentrasjonen i blodet tilsvarte over 0,2 i promille.

Aust-Agder tingrett dømte kvinnen til bot for både kjøringen og bruken av hasj. Saken var raskt unnagjort i retten, og man valgte derfor ikke å idømme kvinnen saksomkostninger.

Hun ble imidlertid dømt til å betale en bot på 7 500 kroner, noe som var litt mindre enn de 9 000 kronene som var aktors påstand.