Suste inn i kontroll – må ut med over 9000

Det ble en kostbar affære for bilisten som holdt høyest hastighet da UP holdt fartskontroll på E18 på Akland onsdag ettermiddag.

Tekst: Tore Myrberg

Politiet hadde stilt seg opp i 90-sonen, og fikk en god del å gjøre etter hvert som den ene etter den andre ble tatt for å kjøre for fort.

Hele 11 forenklede forelegg ble ilagt i løpet av kontrollen.

 

Høyeste hastighet ble målt til 120 km/t, noe som tilsier et forenklet forelegg på 9050 kroner.

Her er hva det koster å kjøre for fort på norske veier:

– når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere, og fartsoverskridelsen er
a) til og med 5 km/t kr 850,–
b) til og med 10 km/t kr 2 250,–
c) til og med 15 km/t kr 4 050,–
d) til og med 20 km/t kr 5 850,–
e) til og med 25 km/t kr 9 050,–
– når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
j) til og med 5 km/t kr 850,–
k) til og med 10 km/t kr 2 250,–
l) til og med 15 km/t kr 3 600,–
m) til og med 20 km/t kr 5 000,–
n) til og med 25 km/t kr 6 800,–
o) til og med 30 km/t kr 9 050,–
p) til og med 35 km/t kr 10 850,–
– når fartsgrense på motorveg er 90 km/t eller høyere, og fartsoverskridelsen er
q) 36 km/t til og med 40 km/t kr 11 300,–