Ønsker å selge til Det Lille Hotel

Kommunedirektøren foreslår å selge Tollboden til Halvorsen, Bertelsen og Lindstøl for åtte millioner kroner. Men, det er noen skjær i sjøen.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Thomas Østerholt

Etter en lukket budrunde var det den nevnte trioen som kom med det høyeste budet for signalbygget i Risør sentrum. Men, de la samtidig inn to forutsetninger.

Det ene går på at Det Lille Hotel er avhengig av tillatelse til uteservering på arealet rundt Tollboden.