Ber om svar rundt budprosessen for Tollboden

Dag Eikeland ønsker svare rundt budprosessen for Tollboden, hvor han selv er en av budgiverne gjennom Agder Hotel Eiendom.

Tekst: Tore Myrberg

Det er spesielt et spørsmål han ser på som viktig å få besvart. Det går på hvorfor ikke de som budgiver er spurt om hvilke planer de har for bygget.

– Ordfører Lunden sier at det nå vil være opp til en politisk helt åpen debatt om tollbodens fremtid. Da lurer jeg på hvordan skal dette kunne avgjøres på en politisk diskusjon når man ikke har tatt seg bry til å snakke med alle tre budgiverne, sier Eikeland til iRisør.no.

Han ble overrasket over at saken plutselig dukket opp i et lukket formannskapsmøte, og det på et tidspunkt hvor han forventet en tilbakemelding på hvordan budrunden hadde gått.

I et epost sendt til megler etterlyste Eikeland svar, men uten at han føler å ha fått disse så langt. I denne mailen står følgende spørsmål listet opp:

  • I din mail står det at Risør kommune ikke kan ta stilling til noen av de 2 høyeste budene, hvorfor?
  • Det er ikke blitt invitert til en dialog med kommunen etter budrunden var over, slik det ble opprinnelig opplyst om at det skulle bli. Hvorfor?
  • Hvorfor blir det ikke trukket lodd mellom de 2 høyeste budene som er kommet inn innen fristen, hvis det er slik ar de er like?
  • At det 3 budet har innhold i seg som kommunen ikke kan ta stilling til skal vel ikke gå utover de 2 andre budgiverne?

Eposten blir også sendt som kopi til ordføreren, da Eikeland ønsket å være sikker på at saken skulle være åpen videre.

Salget av Tollboden kommer for øvrig som en sak i formannskapet førstkommende torsdag, og det er fra kommunedirektøren innstilt på at Halvorsen, Bertelsen og Lindstøl (Det Lille Hotel) får kjøpe bygget for åtte millioner kroner. Her skal det ha vært en dialog mellom partene hvor det er uavklaret punkter om uteareal og parkering.