DETTE er feil bruk av munnbind

Mange diskuterer hvordan man bruker munnbind. Det å kaste de brukt på fortauet er uansett feil!

Tekst og foto: Tore Myrberg

Bruken av engangsmunnbind har eksplodert det siste året. Bakgrunnen er viktig nok, folk ønsker å beskytte både seg selv og andre.

Som følge av bruken har det også dukket opp mange diskusjoner om hvordan man skal bruke munnbindene, hvor man skal ta på de og hvor lenge de kan brukes.

Uansett synspunkter, når et munnbind er brukt ferdig er det kun ett sted det hører hjemme, nemlig i søpla.

Til stadighet ser man nå munnbind ligge slengt rundt, hvor folk enten har mistet de ved et uhell, eller bevisst valgt å slenge det fra seg i naturen. Og der blir de liggende.

For, i en tid hvor man av smittevernhensyn ikke ønsker å ta på for mange ting som andre allerede har tatt på, er munnbind kanskje det siste man ønsker å plukke opp etter andre. Naturlig nok.

Vi går mot en tid hvor folk kommer til å være mer ute, og hvor vi kan forvente stadig mer besøk utenfra. Risør ønsker ikke å fremstå som en by hvor søppel ligger og flyter, og i særdeleshet at det ikke flyter med brukte engangsmunnbind.

Løsningen er like enkel som den er vanskelig. Vi må alle skjerpe oss. Bruk søppelkassene som er utplassert i byen til ALL søppel. Bli med på den enkleste dugnaden som finnes, og som vil gjøre at «Den hvite by» fremstår delikat og innbydende. For om vi ikke forsøpler, så forsvinner jo behovet for å rydde.

Søppel hører hjemme i søpla, og brukte engangsmunnbind er søppel!

Så får vi avslutte med en liten oppfordring til Risør kommune om at man tenker igjennom søppelhåndteringen for halvåret vi har foran oss. Det er kanskje på sin plass å få utplassert flere søppelkasser på flere steder i byen, og ha en rutine for tømming alle syv dager i uken. Det er ikke kommunen som har ansvaret, men de kan legge til rette så du og jeg lettere kan bli flinkere til å putte søpla der den hører hjemme!