Vil gi 100 000 til Lille Hvite Interiør

Kommunedirektøren ønsker å bidra med 100 000 kroner fra kommunalt koronafond til Lille Hvite Interiør AS.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Markus B. Hansen

Den lokale interiørbutikken har søkt kommunen om et tilskudd på 200 000 kroner fra fondet for å opprette nettbutikk. Dette for å omstille bedriften  og demme opp for konkurranse fra andre nettbutikker.

Det står i retningslinjene for fondet at det må dokumenteres at tiltaket er koblet til koronasituasjonen.

– Nøyaktige tall og dokumentasjon på hvor viktig dette har vært er vanskelig å frembringe, men bedriften selv er tydelig på at de må omstille seg til netthandel for å kunne overleve, og at dette har blitt enda tydeligere under koronasituasjonen, skriver næringssjef Bård Vestøl Birkedal i saksforberedelsene foran torsdagens formannskapsmøte.

Han understreker at konkurransen fra netthandel og behovet for å selv være til stede på denne arenaen er en trend som har vedvart lenge.

– Men, i koronasituasjonen har dette blitt særlig aktualisert.

Vestøl Birkedal skriver videre i innstillingen at det ikke er naturlig å tildele hele summen på 200 000 kroner.

– Det er søkt om en stor sum. Det kan forsvares med at tiltaket er viktig for at bedriften skal overleve, og at butikken bidrar til et totaltilbudet som gjør handel i Risør sentrum mer attraktivt. Den total prosjektsummen er satt til 200 000 kroner, mens retningslinjene tilsier at det normalt ikke skal gis tilskudd til mer enn 50 prosent av prosjektkostnadene. Derfor er kommunedirektørens vurdering at det innstilles på et tilskudd på 100 000 kroner.

Det er formannskapet som avgjør søknadene til det lokale koronafondet, og denne søknaden skal behandles i møtet 15. april. Det møtet ser du for øvrig direkte fra klokken 17.00 her på iRisor.no og på kommunens egne sider.