Grønn bedrift ble Miljøfyrtårn

redag markerte Risør kommune at Garthe Grøntanlegg har oppnådd status som Miljøfyrtårn. – Det er nå den virkelig jobben starter, sier Ola Garthe.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Garthe har over lengre tid tenkt at han ønsket bedriften som et Miljøfyrtårn, og i vinter fant man tid å ressurser til å gå i gang med prosessen.

– Da kontaktet vi Miljøfyrtårn og fikk en konsulent. Vedkommende fikk oss i gang med arbeidet, sier Ola Garthe til iRisør.no.

Ordfører Per Kristian Lunden overleverer plaketten til Ola Garthe. Foto: Tore Myrberg

Stor jobb

For å oppnå statusen som Miljøfyrtårn er det lagt ned et stort arbeid fra Garthe Grøntanleggs side på blant annet internkontrollsystemet.

– Vi har også økt antallet fraksjoner i avfallssytemet, og her skal vi øke enda mer. Dessuten har vi gått igjennom og redigert stoffkartoteket på kjemikalier og sånt. Vi vil også jobbe med å utvikle rutinene våre framover.

Pål William Larsen jobber også i bedriften, og han har under arbeidet sett hvor viktig det er å holde seg i front på miljøsiden.

– En ting er å utarbeide rutinene, men nå skal vi etterleve disse. Samtidig vil vi fortsette forbedringsarbeidet i bedriften. Slik som at det er fint med rutiner innen HMS (helse, miljø og sikkerhet), men vi må også passe på at de systemer og rutinene vi har følges, sier Larsen.

Viktig for framtiden

For en bedrift som Garthe Grøntanlegg, ser Ola Garthe det som viktig å være i forkant gjennom denne typen sertifisering.

– Vi er jo i en grønn bransje, så da må vi fronte dette. Jeg er stolt og fornøyd over at vi har fått i gang prosessen. I tillegg gir det en viktig synergieffekt for oss, kundene våre og samfunnet rundt oss.

Næringssjef Bård Birkedal i Risør kommune, er klar på at sertifiseringer blir en stadig viktigere faktor, blant annet når kommunen skal tildele oppdrag.

– Det er i seg selv viktig at lokalt næringsliv tar miljøansvar. Jeg tror også at dette vil bli et stadig sterkere krav fra kundene framover. Som kunde vil også vi som kommune ønske å bruke de som er sertifiserte, og det kommer nok som et krav også etter hvert, sier Birkedal.