Treninger for barn og unge fortsetter

Ordfører Per Kristian Lunden (t.v.) og rådmann Trond Aslaksen.

Risør kommune har nettopp sendt ut denne pressemeldingen om at det ikke er innskrenkinger i treninger for barn og unge. Dette utfra den selvfølge at de som er i smittekarantene eller ventekarantene ikke deltar.

I pressemeldingen klargjør kommunen også litt mer rundt karanteneplikten. Her er hele pressemeldingen:

Treninger for barn og unge fortsetter – husk karanteneplikten

Treninger og andre fritidsaktiviteter for barn og unge kan fortsette som før i Risør, men det må vises et svært stengt smittevern. De som er i smittekarantene eller ventekarantene kan ikke delta på treninger aller aktiviteter som samler noen utenom husstanden.

Kriseledelsen i Risør kommune tok mandag morgen opp temaet etter flere henvendelser fra foreldre og ledere i lag og foreninger. Selv om veldig mange i Risør er i karantene eller ventekarantene, oppfattes situasjonen som rimelig oversiktlig. Det er vel og merke med utgangspunkt i de fem registrerte smittetilfellene så langt. I dag blir det rekord-dag for antall tester i Risør og resultatene kommer sannsynligvis i morgen, i beste fall seint i kveld. Rundt 100 personer vil bli testet i løpet av dagen. Er det nye positive tester fra dagens analyser vil dette kunne endre situasjonen. Det blir da umiddelbart nytt møte i kriseledelsen og strengere smitteverntiltak vurderes. Beslutningen om trenginger og fritidsaktiviteter for barn og unge gjelder dermed bare til nye beslutninger eventuelt tas.

 

Vi prøver så langt som mulig å skjerme barn og unge fra for strenge tiltak og nedstengninger. det gjelder ikke minst i en uke der barneskolen er stengt og der 17. mai-feiringen på mandag blir veldig begrenset.

Vi får også flere spørsmål om karanteneplikten. For smittekarantene skal alle følge karantenereglene i 10 dager. Det er avgjort av kommuneoverlegen i Risør. Karanteneplikten skal oppfylles selv om man i karanteneperioden får et negativt prøvesvar.

For ventekarantene, altså for hele husstanden når én i husstanden er i karantene, kan de som er i ventekarantene selv gå ut av karantene når den i husstanden som er i karantene tester negativt. Dette kan skje uten instruks fra kommuneoverlege eller smittesporingsteam.

En del personer er også unntatt fra ventekarantene. Det gjelder de som er vaksinert, selv med én dose, men den må være satt for minst tre uker siden. De som i løpet av de siste seks månedene har hatt Covid19 slipper også ventekarantene. Dette må dokumenteres. Arbeidsgiver kan, i samråd med kommuneoverlege, unnta personer fra ventekarantene eller forkorte smittekarantene i spesielle tilfeller for personer i samfunnskritiske jobber eller med helt spesiell kompetanse.