Ønsker å bruke lokale krefter til digital omstilling

Risør Arbeiderparti vil se på om man kan bruke lokale ressurser til en digital omstilling framfor å bruke pengene andre steder. De har sendt oss dette leserinnlegget.

Risør Arbeiderparti vil helst bruke lokale krefter til digital omstilling
Saken med den noe kryptiske tittelen «Digital omstilling – nye muligheter for Risør» skal opp i formannskapet torsdag og seinere i bystyret. Kommunedirektøren og næringssjefen tilrår at kommunen bruker 350 000 kr til formålet som inkluderer å slå til på et tilbud fra et firma i Mandal (Remote.no) som vil markedsføre Risør som en kommune der man kan bo og utføre fjernarbeid i Oslo eller andre steder. Bedriften i Mandal vil også markedsføre andre utvalgte norske kommuner på samme måte.

Risør Arbeiderparti mener dette er et viktig og svært interessant område å satse på, men kommer med et forslag i formannskapet som også bør gi lokale virksomheter i Risør anledning til å konkurrere om denne jobben. Risør bør virkelig satse på å tiltrekke seg beboere som vil bo i kommunen og som har arbeid andre steder, gjerne større statlige og private arbeidsplasser i Oslo-området. Det er også viktig å få disse institusjonene til å utlyse stillinger med valgfritt arbeids- og bosted. Dette må arbeides med både administrativt og politisk. Målet er at Risør blir en forsøkskommune for fjernarbeid. Risørs satsing på høyhastighets internett, oppgraderte mobilnett og gode tomte- og boalternativer legger til rette for det. Bedre veier gjør også at det er mulig å kombinere fjernarbeid i Risør med fysisk oppmøte i Oslo-området på enkelte arbeidsdager eller arbeidsuker.

 

Arbeiderpartiets i Risør mener kommunen absolutt bør satse på hjelp fra profesjonelle krefter, men helst bruke lokale bedrifter og ressurspersoner i Risør framfor å kjøpe tjenester fra et nyetablert firma i Mandal. I alle fall bør lokale virksomheter få mulighet til å konkurrere om en så viktig jobb. I kommunen finnes kompetanse både på markedsføring og søkeroptimalisering og vi har flinke folk i Pågang næringshage og Risør By. Risør bør dermed lansere et eget prosjekt med en foreløpig ramme på 500 000 kr. Altså en økning fra de 350 000 kr som kommunedirektøren foreslår i sitt saksframlegg.

Arbeiderpartiets representanter i formannskapet vil derfor sette fram følgende forslag til vedtak i møtet til torsdag:

Risør kommune bevilger 500 000 kr fra disposisjonsfondet til et prosjekt rettet mot å utvikle og markedsføre Risør som en attraktiv destinasjon for digitalt fjernarbeid. Det arbeides strategisk for at Risør blir en forsøkskommune for digitalt fjernarbeid.

Prosjektet gjennomføres, så langt det er mulig, ved hjelp av lokale ressurser og virksomheter innen markedsføring og søkeroptimalisering i samarbeid med Pågang Næringshage og Risør By. Det utelukkes ikke et samarbeid med den konkrete tilbyderen Remote.no, men prosjektet lyses ut slik at også lokale tilbydere kan delta.