Ønsker å åpne mer opp igjen

Ordfører Per Kristian Lunden ønsker å fjerne den lokale koronaforskriften dersom dagens smittesituasjon ikke forverres.

Tekst: Tore Myrberg

Risør har hatt strengere koronaforskrifter enn landet som helhet siden et ekstraordinært bystyremøtet vedtok en innstramming 13. mai.

– I vedtaket heter det at forskriften skal gjelder i to uker, til og med 28. mai. I bystyrets møte torsdag 27. mai vil jeg at bystyret gjør en vurdering av forskriften. Alternativene er at den oppheves ved vedtak i bystyret 27. mai, at den gjelder som vedtatt ut fredag 28. mai eller at den forlenges eller endres utover 28. mai.

Av hensyn til at det er den gjeldende situasjonen som må legges til grunn, er det ikke lagd noe saksunderlag så langt.

– Det blir ikke sendt ut noe saksunderlag før dagen før møtet da bystyrets beslutning må bygge på oppdaterte beskrivelser og vurderinger av smittesituasjonen i Risør. Det er også ønskelig å få med vurderinger fra Fylkeslegen hos Statsforvalteren.

Selv er ordføreren klar på at han ser positivt på utviklingen, og at man derfor kan gå mot å fjerne den lokale forskriften.

– Vi har hatt mye smitte i Risør i de siste to ukene og det var viktig og riktig å få forskriften raskt på plass. Selv om vi har hatt smitte også de siste dagene, er det stort sett smittespredning mellom nære familiemedlemmer som allerede er i karantene. Vi får se hvordan smittesituasjonen blir fram mot bystyremøtet på torsdag, men for meg virker det forsvarlig å la forskriften opphøre 27. mai. Men det blir altså opp til bystyret å avklare, avslutter Per Kristian Lunden.

Det er nå en viss lettelse i forskrifter og råd fra nasjonale myndigheter som ledd i en gjenåpningsplan. Blant annet kan kommunene nå endre nivå for skolene fra gult til grønt. Så langt mener jeg en slik endring ikke er aktuelt for Risør. Det får heller komme seinere. Vi har fortsatt relativt mye smitte i Risør og i flere kommuner i Agder og Vestfold Telemark.