Gågate-forslag skaper debatt

Et forslag fra kommunedirektøren om å gjøre deler av Kragsgate om til gågate i sommer skaper debatt i den hvite by.

Tekst og foto: Tore Myrberg

Det hele ligger i en bystyresak førstkommende torsdag, og har fått navnet «Smittevern og byutvikling i Risør sentrum sommer 2021».

Her legger kommunedirektøren fram flere løsninger hvor fotgjengerne overtar gatene i sentrum.

Gågate i Kragsgate?

Av egne forslag fra administrasjonen er det ett som omfatter deler av Storgata og den delen av Kragsgate som går fra Storgata til forbi torvet de vil ha politikerne med på.

For Storgata sin del sa politikerne i fjor ja til å gjøre den delen som er markert grønn om til gågate for sommeren 2020. Dette er fulgt opp med ny søknad i år, som denne gangen er blitt behandlet administrativt med ja som resultat.

Det politikerne må ta stilling til i år er delen med Kragsgate og Torvet, som er markert grønt i bildet over. Det vil si, kommunedirektøren har også vurdert to andre løsninger, men velger selv å anbefale den vi viser bilde av.

For å få dette til ønsker man å gjøre om Havnegata til toveistrafikk i perioden, noe som betyr at man fjerner parkeringsplassene.

Tiltakene er ment å gjelde fra og med 14. juni, til og med 15. august.

Møter motbør

I handelsstanden møter forslaget motbør, og i går arrangerte Risør By et nettmøte mellom de aksjonærene som ønsket det og administrasjonen. I tillegg til Risør By og folk fra Risør kommune, stilte det fem deltakere fra handelsstanden.

– Alle de som var med på møtet er i mot gågate i Kragsgata, forteller daglig leder Siri Linn Lunden i Risør By.

Hun sier det var viktig å gi aksjonærene muligheten til å stille spørsmål, samt si sine meninger i saken.

– Ut over det er det ikke så mye man kan gjøre. Nå er det opp til bystyret, sier Lunden.

Vil ha slutt på «gratisparkering»

En annen ting som kommer fram i forslaget fra administrasjonen, er at man ønsker å avvikle ordningen med maks fire timer betaling for parkering i ytre sone. I stedet vil man ha 10 kroner i timen gjennom hele døgnet på Tjenna, ved Kjerrgårdsbrua, ved Kunstparken og ved Risørhuset.

Det vil i praksis si at de som har brukt Tjenna som langtidsparkering om sommeren mens de er på hytta, i så fall må betalte like mye i døgnet som man tidligere har betalt for en hel uke.

Dette gjøres for både å få en bedre gjennomstrømming på parkeringsplassene, og at man henter inn parkeringsinntekter som blir borte om man fjerner noen parkeringsplasser i sentrum når det prøves ut gågate.