Forventer vekst – trenger kvalifisert personell

Bedriftene  på Sørlandet tror på bedre tider. Hver fjerde bedrift forventer å ansette flere i løpet av året, og også i Risør er optimismen godt tilstedeværende.

Tekst: Tore Myrberg  Foto: Markus B. Hansen

Det er den årlige bedriftsundersøkelsen, hvor 823 bedrifter på Agder har svart, som viser hvordan etterspørselen etter arbeidskraft og kompetanse er i fylket. Hege K. Kirkhusmo ved NAV i Risør tror tallene speiler situasjonen også i den hvite by.

– Det er gjenkjennelig, og ikke bare i Risør men i hele øst i Agder, sier Kirkhusmo til iRisør.no.

Forventninger om normale tilstander

Visst nok sier ni prosent av bedriftene at forventer en nedgang i bemanningen, men det betyr likevel at nettoforventningen er godt i pluss.

– Det er bra at arbeidsgiverne evner å se utover pandemien og har forventninger om mer normale tilstander igjen.

Samtidig er det mangel på arbeidskraft i en rekke yrker. For Agder er det snakk om et behov på 1 826 nye ansatte. Dette er en utfordring som gjelder hele regionen.

– Det å skaffe kvalifisert arbeidskraft handler mye om å gjøre det attraktivt å flytte til regionen, sier Kirkhusmo.

Det er i særdeleshet innen helse- og sosialtjenester og bygge- og anleggsvirksomhet at behovet er stort. Her er det snakk om å finne de med den kompetansen stillingen krever.

– Vi ser et tydelig signal om at det er et generelt behov for fagarbeidere og personell innen helsefagene.

Ønsker å bidra

Pandemien har heller ikke gjort situasjonen lettere. Samtidig er det en viss optimisme å spore også her. Av de 205 bedriftene som har svart i undersøkelsen, og som har eller har hatt permitterte som følge av pandemien, er det kun 20 prosent som svarer at de sannsynligvis må si opp ansatte i løpet av det neste halve året.

– 34 prosent har allerede alle ansatte tilbake i jobb, og de siste 46 prosentene sier de trolig ikke må si opp ansatte.

Mange er i tillegg klare på at de ønsker å bidra i inkluderingsarbeidet med å ansatte medarbeidere med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en.

– Hele 495 prosent av bedriftene sier de ønsker å bidra, og dette utgjør 60 prosent av bedriftene som har svart.