Enstemmig støtte til nytt sprinkleranlegg

Bystyret i Risør fulgte opp formannskapets innstilling om å gi et investeringstilskudd framfor en lånegaranti for å sikre sprinkleranlegg til Risør kirke.

Tekst: Tore Myrberg

I utgangspunktet hadde Risør kirkelige fellesråd søkt om at kommunen stilte med en garanti på 1 760 000 kroner til sprinkleranlegg, men formannskapet fulgte i stedet et forslag fra Viktor Hauge (Sp) om å gi et investeringstilskudd på 1,6 millioner kroner.

I bystyret gikk debatten på hvem som er habile i saken, hvor det etter en lengre debatt ble klart at Ole Henrik Grønn (Ap) var inhabil siden han er leder for Risør kirkelige fellesråd, innvalgt fra menighetsrådet.

Lill Jorunn Bredal Larsen (KrF) og Elen Lauvhjell (Ap) ble erklært habile i saken, men med liten margin.

Da selve saken ble behandlet gjentok Viktor Hauge innstillingen fra formannskapet, og deretter sa et enstemmig bystyre ja til å bevilge pengene.