Fikk ja til dispensasjon for campingdrift på jorde

Sørlandet Feriesenter fikk i utgangspunktet nei til en dispensasjon til å bruke et jorde til campingdrift. Til bystyret ble det imidlertid gjort en endring i søknaden.

Tekst: Tore Myrberg

Da saken var oppe i Miljø- og teknisk utvalg, gikk et flertall inn for kommunedirektørens innstilling om at dispensasjonen skulle avslå. I bystyret framsatte Per Kristian Lunden (Ap) et justert forslag hvor man gikk inn for å gi en dispensasjon for tre år for en mindre del av det omtalte jordet.

På denne måten ble mer av arealet satt av til fortsatt gressproduksjon, og det ligger også i det hele at det vil være gressproduksjon fram til campingsesongen starter for området hvor feriesenteret fikk dispensasjon.

I forslaget som ble vedtatt ligger det også inne at Sørlandet Feriesenter i et helhetlig perspektiv oppfordres til å bedre framkommelighet og trafikksikkerheten på fylkesveien gjennom feriesenteret.

Området det nå er gitt dispensasjon for er merket med oransje på bildet over. De grønne områdene på begge sider vil kunne driftes som normalt landbruk.

Med denne løsningen vil heller ikke campingdriften komme så tett opp i ressurssenteret på Sandnes.